Wettelijke bepalingen voor algemene voorwaarden

 

Peter is een consument en selecteert in de webshop van Rob fietsonderdelen die hij wil kopen. Peter voegt die fietsonderdelen toe aan een virtueel winkelmandje en door de knop "bestelling voltooien" aan te klikken, krijgt hij zicht op de bestelkosten die hij verschuldigd is. Het zijn die kosten die Peter doen besluiten om de fietsonderdelen niet meer bij Rob te willen kopen.

 

Rob stelt zich echter op het standpunt dat op dat moment de koopovereenkomst al tot stand is gekomen. Volgens de algemene voorwaarden van Rob is Peter verplicht om op voorhand de koopsom en verzendkosten te betalen. Dat weigert Peter.

 

Tussen partijen is in geschil of tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen en of Peter zich van die koopovereenkomst kon bevrijden, gelet op de leveringsvoorwaarden van Rob. 

 

Oordeel rechter

 

De rechter stelt bij de beoordeling voorop dat als al tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, er sprake is van consumentenkoop die via het internet tot stand is gekomen. Er is daarom sprake van "koop op afstand". Dat brengt met zich dat op de overeenkomst van partijen - zo die al tot stand is gekomen - de bepalingen van toepassing zijn die de wet geeft ter bescherming van consumenten bij overeenkomsten die op afstand tot stand komen.

 

De rechter neemt bij de beoordeling verder in overweging dat nu de wet de consument beschermt, hiervan niet door middel van algemene voorwaarden ten nadele van de consument kan worden afgeweken. 


Op grond van de artikel 7:46d BW (BW = Burgelijk Wetboek) heeft de koper gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de gekochte zaak het recht heeft de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.


Tussen partijen staat vast dat levering van de bestelde fietsonderdelen niet heeft plaatsgevonden. De rechter oordeelt dat gelet op de in artikel 7:46d BW gegeven termijn, een koper ook vóór ontvangst van de zaak bevoegd is om de koopovereenkomst te ontbinden. Daarin ligt besloten dat Peter in de gegeven omstandigheden bevoegd was de koopovereenkomst te ontbinden. 

Voor zover Rob die mogelijkheid heeft willen beperken door in haar leveringsvoorwaarden te bepalen dat een bestelling binnen zeven dagen na factuurdatum kan worden geannuleerd en zij binnen die termijn geen annulering heeft mogen ontvangen, kan dat Rob niet baten. Die bepaling sorteert geen effect, omdat van het bepaalde in artikel 7:46d BW nu eenmaal niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken.


Beslissing


Gelet op al het voorgaande zal de vordering van Rob worden afgewezen. 

 

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.