Vraag wie juridische contractspartij is bij internationale treinreizen van NS Hispeed


Herman heeft om 6.41 uur op de website van NS Hispeed een treinticket gekocht van Hengelo naar Berlijn (retour), met een heenreis om 8.58 uur op diezelfde dag. Een link naar het digitale ticket werd pas om 08.53 uur per e-mail door NS Hispeed aan Herman verstrekt. Omdat Herman, gelet op de reistijd naar het station te Hengelo, niet in de gelegenheid was het ticket te printen en omdat NS te Hengelo het ticket evenmin kon verstrekken, was Herman genoodzaakt een nieuw ticket aan te schaffen aan het loket te Hengelo.

 

Herman vordert de kosten van zijn ongebruikte ticket door middel van een gerechtelijke procedure van NS terug.

Na de betekening van de dagvaarding heeft NS Hispeed de kosten van het ongebruikte ticket aan Herman vergoed.

Beoordeling

 

NS stelt zich op het standpunt dat Herman niet-ontvankelijk is in zijn vordering. Volgens NS heeft Herman ten onrechte NS gedagvaard. Internationale treinreizen worden aangeboden door HSA Beheer N.V., NS Internationaal B.V. of Thalys Nederland B.V., allen handelend onder de naam NS Hispeed, zoals ook volgt uit de algemene voorwaarden van NS Hispeed, aldus NS.

De kantonrechter stelt vast dat men vanaf de website van NS voor de aankoop van internationale treintickets automatisch wordt doorgestuurd naar de website van NS Hispeed, terwijl uit die laatste website niet kan worden afgeleid dat NS Hispeed de handelsnaam is van HSA Beheer N.V., NS Internationaal B.V. of Thalys Nederland B.V. Daarnaast wordt op de website van NS Hispeed vermeld dat NS Hispeed het hogesnelheidsmerk is van NS en wordt op de digitale boekingsbevestiging enkel de naam NS Hispeed weergegeven. Onder deze omstandigheden komt de kantonrechter tot de conclusie dat de treinreis in deze zaak is aangeboden door NS, onder de handelsnaam NS Hispeed, en dat NS de contractant is van Herman.

Dat in de door Herman geaccepteerde algemene voorwaarden onder NS Hispeed drie andere, van NS te onderscheiden juridische entiteiten worden verstaan, kan naar het oordeel van de kantonrechter niet afdoen aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen Herman en NS.

 

Hierbij is van belang dat de algemene voorwaarden en daarmee de betreffende juridische entiteiten voor Herman eerst kenbaar waren op het moment van aanvaarden van het aanbod van NS tot het aangaan van die overeenkomst.

 

Tot het moment van aanvaarding heeft Herman er op goede gronden vanuit kunnen gaan dat NS de (juridische) contractspartij was bij het aanbod op de website van NS Hispeed. Naar het oordeel van de kantonrechter kan deze bij aanbod en aanvaarding tot stand gekomen verhouding tussen contractspartijen niet door het enkele aanvaarden van algemene voorwaarden worden gewijzigd, in die zin dat daardoor een contractspartij zou worden vervangen door een andere contractspartij zonder dat de tegenpartij daarvan op de hoogte is. Dit verweer van NS faalt daarom.

De kantonrechter constateert verder dat NS tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, nu de directe levering van de tickets per e-mail hiervan onderdeel uitmaakte. Deze tekortkoming is de NS toe te rekenen. Nu NS de hoofdsom van de door Herman geleden schade reeds heeft vergoed en de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen, beperkt de schade van Herman zich tot de gemaakte proceskosten. Deze kosten komen voor rekening van NS. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

 

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.