Overeenkomst door Eneco niet aangetoond

 

Aangezien Partrick volgens Eneco niet alle facturen heeft betaald, besluit Eneco Patrick te dagvaarden voor het kantongerecht (red.).

 

Bewijs

 

Eneco stelt dat zij met Patrick op afstand een overeenkomst heeft gesloten tot de levering van elektriciteit en gas. 

 

Volgens Eneco heeft Patrick van aanvang af de nota’s betaald, alleen de voorschot- en eindnota van 2019 zijn onbetaald gebleven.

 

Eneco heeft aangegeven dat zij niet meer beschikt over de schriftelijke overeenkomst, zodat zij die niet kan overleggen.

 

De kantonrechter oordeelt als volgt

 

Het is aan Eneco om aan te tonen, of in ieder geval door middel van stukken en een deugdelijke toelichting daarop aannemelijk te maken, dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een overeenkomst of een kopie van de bevestiging van de inschrijving. Indien dat door omstandigheden niet mogelijk is, zoals in het onderhavige geval, kan in sommige gevallen ook worden volstaan met, bijvoorbeeld, het overleggen van bewijsstukken van de door Patrick gedane betalingen. Dit heeft Eneco nagelaten. 

 

 

Nota's

 

Het enkel overleggen van nota’s volstaat niet. Immers, uit de nota’s blijkt op zichzelf niet dat door Patrick betalingen zijn verricht. Dat Patrick (op enig moment) heeft ingestemd met de levering van elektriciteit en gas door Eneco op zijn woonadres, en dat hieruit een betalingsverplichting voortvloeit, volgt hieruit dus niet. 

 

De conclusie is dat de vordering van Eneco als onvoldoende onderbouwd wordt afgewezen. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl: 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:3161&showbutton=true

 

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.