Overeenkomst nietig, nu in de overeenkomst geen bedenktijd is opgenomen en ook het adres van Unique Verzekeringen B.V. ontbreekt.

 

[gedaagde] en Unique Assurantie B.V. hebben op een overeenkomst gesloten, op grond waarvan Unique [gedaagde] heeft geadviseerd en voor hem heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een verzekering.

 

In het tussen partijen gesloten schriftelijk contract is bepaald dat [gedaagde] aan Unique voor haar werkzaamheden een honorarium c.q. kostenvergoeding van € 400,00 verschuldigd is.

 

Unique heeft haar vordering voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst aan [X] gecedeerd.

 

[gedaagde] weigert het bedrag van € 400,00 te betalen. Daarom besluit [X] [gedaagde] te dagvaarden voor het kantongerecht.

 

 

Vordering en verweer

 

[X] vordert dat [gedaagde] veroordeeld zal worden tot betaling van € 400,00.

 

[X] stelt hiertoe dat [gedaagde] ondanks herhaalde aanmaning met de nakoming van zijn contractuele betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de met Unique gesloten overeenkomst in gebreke is gebleven.

 

[gedaagde] voert als verweer aan dat hij er indertijd een adviseur bij hem thuis is geweest, die samen met hem een aanvraag voor een verzekering heeft ingevuld. De adviseur heeft vervolgens het aanvraagformulier verzonden. [gedaagde] stelt dat hij de overeenkomst telefonisch heeft beëindigd binnen de 30 dagen die in het aanvraagformulier vermeld staat. Volgens [gedaagde] heeft hij nooit een polis ontvangen.

 

Beoordeling

 

Niet bestreden is dat de adviseur, vertegenwoordiger van Unique Verzekeringen B.V. bij [gedaagde] thuis is geweest. Nu gesteld noch gebleken is dat dit bezoek op verzoek van of op initiatief van [gedaagde] heeft plaatsgevonden, wordt er vanuit gegaan dat dit in dit geval sprake is geweest van een onaangekondigd bezoek waarop de bepalingen van de Colportagewet van toepassing zijn.

 

Nu in de overeenkomst geen bedenktijd is opgenomen (als bedoeld in artikel 24 lid 2a van de Colportagewet) terwijl ook het adres van Unique Verzekeringen B.V. ontbreekt, is er sprake van een nietige overeenkomst. Dit brengt mee dat de op die overeenkomst gebaseerde vergoeding niet toewijsbaar is.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:567

  

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.