Tandheelkundig onderzoek

 

Evert heeft zich per e-mail tot een tandarts gewend met het verzoek onderzoek te doen naar een oplossing voor de problemen met zijn gebit. Vervolgens is een afspraak ingepland en heeft de behandelend tandarts een onderzoek verricht.

 

Bij factuur is een bedrag van € 122,11 in rekening gebracht. In de factuur zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  1. uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen behandelplan, inclusief het op schrift stellen en bespreken daarvan voor een bedrag van € 55,50;
  2. orthopantomogram ad € 66,61.

 

Evert heeft de factuur niet betaald.

 

De tandarts besluit Evert daarom te dagvaarden voor het kantongerecht (red.).

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Partijen verschillen van mening over de vraag of Evert gehouden is de factuur te voldoen.

 

De tandarts stelt zich op het standpunt dat in opdracht van Evert een behandeling heeft plaatsgevonden en dat Evert hiervoor dient te betalen. Evert betwist de versie van de tandarts en stelt dat de afspraak een kosteloos advies c.q. offerte inhield.

 

De kantonrechter is van oordeel dat op basis van hetgeen partijen over en weer naar voren hebben gebracht, niet is komen vast te staan dat de behandeling c.q. onderzoek dat Evert heeft ondergaan niet behoeft te worden betaald. Daartoe is een e-mail van Evert aan de tandarts van belang.  

 

Die e-mail luidt als volgt: “Geachte heer-mevrouw, ik heb inmiddels alweer 9 jaar geleden alles kronen laten zetten. Nu is mij tandvlees zich aan het terug trekken. Ik krijg ook steeds meer last van de kronen. Ik overweeg nu om alles te laten verwijderen en over te stappen op een klikprotheses. Eventueel een brug op implantaten. Graag uw advies wat er mogelijk is om dit probleem voor mij op te lossen. Graag ook een kosten specificatie voor een behandeling. Ik ben geen patiënt bij u maar heb via independer gezien dat uw zeer hoog scoort bij de rubriek klant tevredenheid. Met vriendelijke groet, Evert”.

 

Uit voornoemd citaat blijkt niet dat er gevraagd is om een offerte dan wel kosteloos advies.

 

Evenmin blijkt uit enig ander schriftelijk stuk dat geen kosten in rekening gebracht zouden worden voor de behandeling/advies dat Evert heeft ondergaan.

 

Tegen de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen is geen verweer gevoerd, zodat van de redelijkheid daarvan in rechte zal worden uitgegaan.

 

Naast de kosten van een onderzoek zijn ook de kosten van een orthopantomogram in rekening gebracht. Door Evert is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij er in alle redelijkheid op kon vertrouwen dat hij deze kosten niet zou hoeven te betalen. Het verweer van Evert dat dezelfde onderzoeken gratis zijn uitgevoerd, is in elk geval geen juridische maatstaf.

 

De kantonrechter komt dan ook tot het oordeel dat Evert gehouden is de kosten verbonden aan de behandeling moet betalen. Dat de tandarts de betreffende offertes niet aan Evert heeft doen toekomen, acht de kantonrechter niet relevant. Het niet betalen is immers gekoppeld aan de vermeende afspraken en niet aan het niet nakomen van de gestelde afspraak de offertes schriftelijk toe te sturen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Evert en Tandarts gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:1248&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.