Arbeidszaak. Kantonrechter oordeelt dat een werknemer terecht op staande voet is ontslagen.

 

Well Guidance houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van energiewinning.

 

Een werknemer van Well Guidance is op 18 oktober 2021 op staande voet ontslagen

 

Als dringende reden voor het ontslag is genoemd dat de werknemer namens Well Guidance per 1 januari 2021 een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een vriendin van hem, en dat door Well Guidance over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 ook loonbetalingen aan die vriendin zijn gedaan, terwijl die vriendin niet daadwerkelijk in dienst is getreden en nooit werkzaamheden heeft verricht voor Well Guidance.

 

Oordeel kantonrechter

 

De wettelijke regels voor ontslag op staande voet staan in het Burgerlijk Wetboek. Volgens die regels is zo’n ontslag alleen geldig als daarvoor een dringende reden is. In de wet worden voorbeelden genoemd van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. 

 

De kantonrechter moet bij de beoordeling van de dringende reden alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Belangrijk is de aard en ernst van de dringende reden.

 

Ook kunnen meespelen de duur van de dienstbetrekking en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Verder kan meewegen wat de gevolgen zijn voor de werknemer van een ontslag op staande voet.

 

Maar ook als zo’n ontslag grote gevolgen heeft voor de werknemer, kan dat ontslag toch gerechtvaardigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn vanwege de aard en de ernst van de dringende reden. 

 

De werknemer heeft erkend dat de vriendin nooit in dienst is getreden bij Well Guidance en feitelijk nooit heeft gewerkt voor Well Guidance. 

 

De werknemer heeft toegelicht dat het gaat om een ‘papieren constructie’, die door hem is opgezet met de bedoeling om een vriendin van hem en zijn echtgenote te helpen met het verkrijgen van een hypotheek, zodat die vriendin na een scheiding in haar ouderlijk huis kon blijven.

 

Papieren constructie

 

De kantonrechter volgt Well Guidance in haar standpunt dat het opzetten van deze ‘papieren constructie’ door de werknemer een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

 

Het aangaan van een valse arbeidsovereenkomst, het ondertekenen van een valse arbeidsovereenkomst en valse werkgeversverklaringen, en het maandenlang onterecht betalen van loon terwijl daar geen werkzaamheden tegenover staan, is naar het oordeel van de kantonrechter een zeer ernstige schending van de verplichtingen van werknemer in zijn functie en rol als Managing Director. Well Guidance stelt terecht dat dit volstrekt onacceptabel en onaanvaardbaar gedrag is dat een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

 

De stelling van de werknemer dat hij de ‘papieren constructie’ heeft opgezet om een vriendin te helpen en dat hij daarbij zelf geen baat heeft gehad, doet niet af aan de dringende reden. 

 

De werknemer heeft op deze wijze meegewerkt aan een constructie om een bank ertoe te bewegen op basis van valse en vervalste gegevens een hypotheek te verkrijgen en daar had hij zich zeker als Managing Director van Well Guidance van moeten onthouden.

 

De wens om een vriendin te helpen, kan geen rechtvaardiging zijn voor het opzetten van een dergelijke constructie.

 

Well Guidance heeft er terecht op gewezen dat dit ook een aanzienlijk risico voor haar onderneming oplevert, omdat zij op deze wijze betrokken raakt of kan raken bij fraude. 

 

Gevolgen ontslag op staande voet

 

De werknemer heeft gewezen op de grote gevolgen die het ontslag op staande voet voor hem heeft. Die gevolgen zijn echter geen reden om te oordelen dat het ontslag op staande voet niet geldig is, gelet op de aard en ernst van de dringende reden.

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:1439&showbutton=true

   

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.