Curator verzoekt toekenning van twee extra uren voor de intakeprocedure

 

Bij beschikking van 3 februari 2014 is de vorige curator van betrokkene ontslagen en is Eva benoemd tot opvolgend curator.

 

Bij brief 29 april 2014 heeft Eva bericht dat zij geen dossier overgedragen heeft gekregen van de vorige curator.

 

Bij brief van 8 mei 2014 heeft de rechtbank aan Eva bericht dat de vorige curator is ontslagen omdat zij geen bankafschriften bij de rechtbank had ingediend.

 

Bij brief van 8 mei 2014 heeft Eva opnieuw bericht dat zij geen dossier overgedragen heeft gekregen van de vorige curator. Eva verzoekt de rechtbank om mede te delen of de rechtbank een eind rekening en verantwoording van de vorige curator heeft ontvangen. Tevens verzoekt Eva de rechtbank aan haar mede te delen welke stappen de rechtbank gaat zetten om de vorige curator te bewegen tot overdracht van het dossier.

 

Naar aanleiding van de brief van Eva heeft de kantonrechter bij brief van 28 augustus 2014 de vorige curator aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 oktober 2014 te voldoen aan de verplichting tot het afleggen van rekening & verantwoording.  

 

Bij brief van 6 oktober 2014 heeft de griffier aan Eva verzocht aan de kantonrechter te berichten of de vorige curator aan haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Bij e-mailbericht van 9 oktober 2014 heeft Eva bericht dat zij niets heeft ontvangen.

 

Bij brief van 20 oktober 2014 heeft de kantonrechter de vorige curator gesommeerd om uiterlijk 31 december 2014 van alle stukken die betrekking hebben op de betrokkene een kopie aan de kantonrechter over te leggen.

 

Bij brief van 8 januari 2015 heeft de kantonrechter Eva medegedeeld dat de rechtbank geen stukken van de vorige curator heeft ontvangen. Vervolgens heeft de kantonrechter Eva verzocht te becijferen tot welke extra kosten (bijvoorbeeld extra uren van Eva) en vermindering van inkomsten ten laste van de betrokkene dit heeft geleid.

  

Bij brief van 16 maart 2015 heeft Eva bericht dat voor haar niet is vast te stellen of de betrokkene schade heeft geleden door het (niet) functioneren van de vorige curator. Eva geeft aan dat zij heeft geconstateerd dat er voor de betrokkene geen schulden zijn ontstaan. Eva stelt niet te kunnen vaststellen of de betrokkene inkomsten heeft misgelopen.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

De kantonrechter stelt voorop dat bij de brief van Eva van 29 april 2014 was gevoegd de zogeheten boedelbeschrijving. Eva heeft die opgemaakt zonder te beschikken over het dossier van de vorige curator. Om die reden is de boedelbeschrijving beperkt en overzichtelijk.

 

Uit de brief van Eva van 16 maart 2015 volgt dat – los van de verzochte extra uren – geen schade is berokkend aan de betrokkene. Daartoe uitdrukkelijk door de kantonrechter uitgenodigd, heeft Eva in haar brief van 16 maart 2015 vermeld dat het intakeproces vele uren extra heeft gevergd om achter alle informatie te komen. Indachtig de uitnodiging van de kantonrechter in zijn brief van 8 januari 2015, verzoekt Eva om toekenning van twee extra uren.

 

Inmiddels is op alle werkzaamheden die zijn verricht vanaf 1 januari 2015 van toepassing de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. In deze regeling is een forfaitair beloningsstelsel opgenomen voor de vergoeding van de werkzaamheden van de bewindvoerder. De vergoeding bestaat uit een jaarbeloning en een aantal incidentele vergoedingen voor in de regeling benoemde gevallen.

 

Enerzijds zal Eva in dit dossier bij de intake wellicht extra moeite hebben moeten doen om te proberen de stukken overgedragen te krijgen, doch anderzijds is helder dat Eva die taak na haar benoeming bij de rechtbank heeft neergelegd. Daarnaast is het opstellen van de boedelbeschrijving in dit geval eenvoudig gebleken. Er vanuit gaande dat Eva de reguliere vergoeding van de intakewerkzaamheden heeft ontvangen en gegeven het totaal aantal zaken dat Eva onder beheer heeft, verzet het forfaitaire karakter van het beloningsstelsel zich naar het oordeel van de kantonrechter – ondanks de opvatting van zijn voorganger in dit dossier – tegen de gevraagde toekenning van extra uren.

  

De kantonrechter wijst het verzoek om toekenning van twee extra uren voor het intakeproces af.

 


De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Eva is in verband met de leesbaarheid gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:2959

 

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.