Onjuiste betaling

 

Gedaagde heeft een behandeling ondergaan bij de tandarts. Infomedics heeft hiervoor een factuur van € 83,38 gestuurd.

 

Op 24 maart 2021 heeft gedaagde € 88,63 aan Infomedics betaald. Dit bedrag heeft Infomedics op 26 maart 2021 weer teruggestort op de rekening van gedaagde.

 

Aangezien gedaagde niets meer betaalt, besluit Infomedics gedaagde te dagvaarden voor het kantongerecht. 

 

Oordeel kantonrechter

Gedaagde heeft aangevoerd dat hij de factuur, althans een bedrag van € 88,63 aan Infomedics heeft betaald, maar dat Infomedics het bedrag weer heeft teruggestort. Hij ging er daarom vanuit dat zijn zorgverzekeraar de factuur had voldaan. Ter onderbouwing heeft gedaagde een bewijs van betaling overgelegd.  

 

Infomedics heeft gesteld dat gedaagde het bedrag van € 88,63 op 24 maart 2021 heeft overgemaakt onder vermelding van betalingskenmerk 42133813065071. De factuur met dat betalingskenmerk was echter al voldaan. De factuur waar het in deze procedure om gaat, heeft betalingskenmerk 32133818374071. De betaling van die factuur was dus niet op de juiste manier gedaan en daarom mocht Infomedics het bedrag terugstorten, zo stelt Infomedics. 

 

Gedaagde heeft op deze toelichting van Infomedics niet meer gereageerd. De stellingen van Infomedics komen daarmee vast te staan. 

 

Uitspraak

 

Ten tijde van de dagvaarding (27 mei 2021) was gedaagde de hoofdsom nog verschuldigd. De hoofdsom zal dus in zoverre kunnen worden toegewezen, zij het met inachtneming van de betaling van € 83,38 op 11 juni 2021.

 

Omdat gedaagde de factuur te laat heeft betaald, is hij ook de wettelijke rente over de (nog openstaande) hoofdsom verschuldigd. Het bedrag van € 0,71 aan rente zal worden toegewezen.

 

Infomedics heeft daarnaast kosten gemaakt om het factuurbedrag van gedaagde te (proberen te) innen. Deze kosten worden, zoals Infomedics ook heeft gevraagd, toegewezen voor een bedrag van € 40,00.

 

Omdat gedaagde in het ongelijk wordt gesteld, moet hij de proceskosten betalen. In totaal € 289,44. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:3568&showbutton=true

 

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.