Een juridische procedure is er niet om een partij méér te geven dan waar deze recht op heeft.


Een gemeente is eigenaar van een sportcomplex/zwembad, met omliggende gronden.


De gemeente heeft, teneinde het gemeentelijk zwembad gedurende dertig jaar te doen exploiteren, in 2003 diverse overeenkomsten gesloten met een zwembadexploitant.


De exploitant huurde het zwembad en kreeg recht op levering van de nabij het zwembad gelegen gronden, die zij met winst moest doorverkopen aan een projectontwikkelaar; met de winst zouden de verliezen van het zwembad kunnen worden bestreden. Bij wijze van lening heeft de gemeente vanaf 2003 jaarlijks voorschotten aan de zwembadexploitant voldaan.


Door diverse oorzaken zijn de gronden nimmer geleverd en heeft de projectontwikkeling geen doorgang gevonden. Uiteindelijk heeft de gemeente de huur opgezegd.


De gemeente vordert in deze procedure de betaalde exploitatiebijdragen terug; ook wenst zij veroordeling van de zwembadexploitant tot betaling van contractuele boetes; tot slot acht de gemeente de exploitant schadeplichtig.


Oordeel rechtbank


De rechtbank oordeelt het ongepast dat de gemeente nu door de ‘toevallige’ omstandigheid dat het hele plan niet is door gegaan, aanspraak zou kunnen maken op terugbetaling van de exploitatiebijdrage, terwijl dat geld is aangewend ten behoeve van de instandhouding van een gemeentelijke voorziening en de gemeente óók eigenares is gebleven van de (nog tot ontwikkeling te brengen) gronden in de nabijheid van het sportcomplex.

Een juridische procedure is er niet om een partij méér te geven dan waar deze recht op heeft.

De rechtbank wijst, onder verwijzing naar de bepalingen van de contracten, alle vorderingen van de gemeente af.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:7441&keyword=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2013%3A7441

  

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.