Algemene voorwaarden niet van toepassing

 

Bedrijf A en bedrijf B hebben sinds 1998 een zakelijke relatie. Van 1998 tot 2006 vermeldt A op haar facturen steeds de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Deze vermelding ontbreekt tussen 2006 en 2008 echter op haar facturen.

 

In 2008 ontstaat er een geschil tussen A en B. Volgens A zijn haar voorwaarden nog steeds van toepassing, omdat partijen sinds 1998 onafgebroken met elkaar zaken hebben gedaan en B wist dat A algemene voorwaarden hanteert. B ontkent dat de algemene voorwaarden in 2008 nog gelden omdat de vermelding sinds 2006 ontbreekt.

 

Overwegingen en uitspraak rechter   

 

Nu B van 1998 tot en met 2006 zeer regelmatig producten van A kocht, B en A beide steeds hebben gehandeld in uitoefening van een bedrijf, op de facturen telkens voldoende duidelijk werd gewezen op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en niet is gesteld of gebleken dat B daartegen ooit heeft geprotesteerd, moet worden aangenomen dat de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden door B vanaf zeker moment is aanvaard voor de telkens gesloten koopovereenkomsten in de periode van 1998 tot en met 2006. 

 

De vraag is of dat ook nog gold voor de transactie van mei 2008. Vastgesteld moet worden dat sinds een kleine anderhalf jaar daaraan voorafgaand in het geheel niet meer op facturen aan B naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden werd verwezen. Op zichzelf kan wel worden aangenomen dat na zo’n lange periode van constante verwijzing naar algemene voorwaarden, de stilzwijgende acceptatie daarvan nog even kan doorwerken op latere transacties, ook al wordt op de facturen niet meer naar de algemene voorwaarden verwezen. Anderhalf jaar is echter te lang om dat in de gegeven omstandigheden nog te kunnen aannemen.

 

Tot aan de factuur van 26 mei 2008 had B tenminste al negen facturen zonder enige verwijzing naar algemene voorwaarden ontvangen. B hoefde zonder verwijzing niet te blijven begrijpen dat A toepasselijkheid van algemene voorwaarden op de koopovereenkomsten bleef bedingen, zoals omgekeerd A uit het uitblijven van protest onder die omstandigheden niet meer mocht afleiden dat B algemene voorwaarden, waarnaar niet langer werd verwezen, stilzwijgend bleef accepteren.

 

Dat wordt niet anders doordat B in 2007 de verkoopcatalogus met daarin de algemene voorwaarden afgedrukt, van A heeft ontvangen. Met de toezending daarvan zou wellicht van een geldige terhandstelling kunnen worden gesproken, maar het gaat te ver om aan te nemen dat B op grond van het enkele feit van ontvangst van algemene voorwaarden op deze wijze, moest begrijpen dat daarmee voor het vervolg de toepasselijkheid daarvan op elke koopovereenkomst was bedongen, terwijl anders dan voorheen op facturen niet meer naar algemene voorwaarden werd verwezen.

De slotsom is dat niet kan worden aangenomen dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van A op de transactie uit mei 2008 is overeengekomen. 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.