Zwemlessen betalen

 

Swim4all exploiteert een zwemschool.

 

Op 9 september 2016 heeft Sjoerd een formulier ingevuld op de website van Swim4all voor zwemlessen voor zijn dochter.

 

Op 13 september 2016 heeft Swim4all telefonisch contact opgenomen met Sjoerd. Dezelfde dag heeft zijn dochter een zwemles bijgewoond, maar zij heeft de les voortijdig moeten verlaten als gevolg van een verkoudheid.

 

Op 13 september 2016 heeft Swim4all per e-mailbericht een factuur verzonden aan Sjoerd ad € 849,00 met de volgende vermelding:

 

“(..) Zwemles voor een A diploma met diplomagarantie

Dinsdag 17.00 -18.00 (..)”

 

Na een tweede zwemles van de dochter van Sjoerd, heeft Swim4all op 19 september 2016 telefonisch contact opgenomen met Sjoerd met het verzoek om de openstaande factuur voor het lespakket zwemdiploma A te voldoen.

 

Op 27 september 2016 heeft Sjoerd de vordering betwist.

 

Swim4all besluit Sjoerd te dagvaarden voor het kantongerecht (red.)

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Beoordeeld dient te worden of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor een lespakket zwemdiploma A dan wel enkel voor losse zwemlessen.

 

Sjoerd betwist dat een lespakket is overeengekomen. Bij het invullen van het contactformulier op de website van Swim4all was de intentie enkel om interesse te tonen voor zwemlessen voor het A-diploma. Nergens bleek uit dat hiermee automatisch een aanmelding volgde voor een lespakket. Ten tijde van het invullen van het formulier stond op de website van Swim4all onder het kopje “Tarieven” ook het tarief voor een losse les vermeld. Tijdens het telefoongesprek op 13 september 2016 is niet gerept over een pakket. Zijn dochter zou een les volgen om na te gaan of zij gelet op haar leeftijd reeds toe was aan zwemlessen. De twee lessen die gevolgd waren door zijn dochter zijn dan ook slechts proeflessen geweest, aldus Sjoerd. De bereidheid om die te betalen bestaat nog altijd.

 

 

Contactformulier

 

De kantonrechter overweegt het volgende. Tegenover de gemotiveerde betwisting van Sjoerd dat een overeenkomst tot stand is gekomen voor een lespakket, heeft Swim4all ter onderbouwing van haar stellingen enkel het door Sjoerd op de website ingevulde formulier ingebracht. Uit dit formulier blijkt echter niet dat afname van een lespakket is overeengekomen. Bij het kopje onderwerp staat weliswaar dat het gaat om “zwemdiploma A”, maar nergens wordt gesproken over een lespakket of de prijs daarvan. Tot slot wordt het formulier zelf aangeduid als “contactformulier.”

 

Het invullen van een contactformulier door Sjoerd brengt nog niet met zich mee dat een overeenkomst tot stand komt. Hooguit is sprake van een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor zwemlessen.

 

Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter de vordering van Swim4all afwijzen behoudens € 60,00 (2 x € 30,00) voor de twee niet betwiste losse zwemlessen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Sjoerd is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5985&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.