Treintje rijden

 

Q-Park exploiteert de parkeergarage Nieuwegein-AZN. Bezoekers die hun auto in deze garage willen parkeren, rijden langs een bord met informatie over onder meer de tarieven en over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Voor het gebruik van de parkeergarage is een parkeervergoeding verschuldigd. 

 

Harry is eigenaar van een BMW X3. Hij is op 1 maart 2019 om 12.33 uur als bestuurder van zijn auto de parkeergarage uitgereden zonder te betalen. 

 

Q-Park heeft Harry bij brief van 4 april 2019 aangesproken tot betaling van € 300 aan boete voor het tarief ‘verloren kaart’. 

 

Aangezien Harry dit bedrag niet heeft betaald, besluit Q-Park Harry te dagvaarden voor het kantongerecht (red.)

 

De kantonrechter overweegt als volgt

 

Harry heeft zijn auto in de parkeergarage van Q-Park geparkeerd en daarmee de verplichting op zich genomen om hiervoor te betalen en om de parkeergarage te verlaten door het invoeren van de parkeerkaart. Het staat vast dat Harry de parkeergarage is uitgereden zonder te betalen en zonder een parkeerkaart in te voeren. In haar algemene voorwaarden heeft Q-Park opgenomen dat bij een dergelijke gedraging het tarief voor een verloren parkeerkaart en de schadevergoeding van € 300,00 dient te worden betaald. 

 

Harry heeft aangevoerd dat de door Q-Park van hem gevorderde schadevergoeding van € 300,00 onredelijk hoog is. 

 

Q-Park heeft in de dagvaarding gewezen op de preventieve werking die van de schadevergoeding uitgaat, de gevaarzetting voor andere verkeersdeelnemers in en buiten de parkeergarage en het feit dat Harry er bewust voor heeft gekozen de parkeergarage op deze ongebruikelijke en ongewenste wijze te verlaten. Ook heeft zij een onderbouwing gegeven van de door haar geleden schade. Niet alleen loopt zij door het 'treintje rijden' inkomsten mis, maar ook heeft zij kosten moeten maken door investeringen in camerasystemen voor scherpe detectie van het 'treintje rijden'. Die schade bestaat uit geleden omzetderving, gemaakte kosten, uitgevoerde werkzaamheden, reeds gedane en toekomstige investeringen, ingeschakelde derden en preventie.

 

Matiging boete

 

De kantonrechter ziet ook geen reden om te oordelen dat de boete moet worden gematigd. Dat sprake is van een absolute noodsituatie die maakte dat Harry niet anders kon handelen, is niet gebleken. 

 

Zoals Q-Park terecht stelt, had Harry voor het uitrijden het parkeertarief voor een verloren kaart kunnen betalen en op die manier alsnog kunnen beschikken over een parkeerkaart. Van serieuze pogingen om een medewerker van Q-Park te bereiken is ook niet gebleken. Harry had de belknoppen in de parkeergarage kunnen gebruiken of het op het informatiebord vermelde 0900-nummer kunnen bellen. Hij heeft dit niet gedaan. De kantonrechter komt dan ook tot de slotsom dat Harry onvoldoende mogelijkheden heeft gezocht om op een rechtmatige manier de parkeergarage te verlaten. 

 

Het voorgaande leidt ertoe dat de hoofdsom van € 307 wordt toegewezen. 

 

Harry wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Q-Park worden begroot op € 350,18

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Harry is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1063&showbutton=true

 

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.