Afwijzing eigen aangifte faillietverklaring

 

Aangeefster wil haar eigen faillissement aanvragen. Rechtbank Rotterdam oordeelt of dit verzoek wordt toegewezen.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Uit de overgelegde stukken, alsmede het verhandelde ter zitting is voldoende duidelijk geworden dat aangeefster verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. In zoverre is voldaan aan de in de Faillissementswet gestelde eisen om op eigen aangifte in staat van faillissement te worden verklaard. 

 

Dat neemt evenwel niet weg dat het faillissement strekt tot vereffening van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en dat daarom tevens van belang is of sprake is van vermogen.

 

Voldoende baten

 

Door aangeefster is niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende baten aanwezig zijn of zullen zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden, laat staan dat enige uitkering aan schuldeisers valt te verwachten. 

 

Aangeefster heeft aangevoerd dat zij beschikt over de rechten op software en een paar jaar geleden aangeschafte telefoon. Aangeefster waardeert haar activa echter op slechts € 200,- en is er zelf niet in geslaagd de software te gelde te maken, door rendabele exploitatie of verkoop. 

 

 

Misbruik van recht

 

Er is derhalve naar verwachting geen te executeren vermogen. Het doen van een eigen aangifte tot faillietverklaring levert in dit geval misbruik van recht op. Er is immers sprake van een onevenredigheid tussen het gestelde belang bij de eigen aangifte van aangeefster enerzijds en het belang van een aan te stellen curator om verschoond te blijven van een faillissement waarin op voorhand vaststaat dat alle kosten voor rekening van de curator zullen komen, anderzijds. 

 

Toenemende schuldenlast

 

Te verwachten is dat een curator vanwege een gebrek aan baten en de oplopende faillissementskosten het faillissement zo snel mogelijk zal voordragen voor opheffing. 

 

Aangeefster zal dan door die opheffing worden ontbonden

 

In dat geval zal de schuldenlast van aangeefster alleen maar zijn toegenomen als gevolg van de werkzaamheden van de curator. Dat dient geen doel. 

 

Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:5277&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.