Aannemer hoeft inbraakschade niet te vergoeden

 

Een aannemer heeft in opdracht van Henk werkzaamheden verricht aan de woning van Henk. De aannemer heeft onder meer een uitbouw gerealiseerd met nieuwe ramen en kozijnen, waarvan twee vaste ramen. De aannemer heeft de twee vaste ramen met schroeven vastgezet in de bijbehorende kozijnen. 

Nadien is in de woning van Henk ingebroken. Henk was op dat moment op vakantie. De inbrekers hebben zich toegang tot de woning verschaft door één van de door de aannemer aangebrachte vaste ramen uit het kozijn te breken. Bij de diefstal zijn geldbedragen en diverse goederen gestolen. 

 

Na de inbraak heeft Henk door een sleutelspecialist het raam waardoor de inbrekers zich toegang tot de woning hebben verschaft, opnieuw laten monteren. De sleutelspecialist heeft Henk laten weten dat de wijze waarop het vaste raam was gemonteerd niet voldeed aan de standaardnormen die gelden voor het installeren van een raam.

 

Aansprakelijk

 

Henk stelt de aannemer aansprakelijk voor de inboedelschade die hij heeft geleden tengevolge van een inbraak in zijn woning. De inbreker heeft zich de toegang tot de woning verschaft door een raamkozijn open te breken dat de aannemer had aangebracht. 

 

Aangezien de aannemer weigert de schade te vergoeden, besluit Henk hem te dagvaarden voor het kantongerecht.

 

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Ter beoordeling ligt vervolgens voor of er causaal verband bestaat tussen de gestelde inbraakschade van € 19.338,-- aan ontvreemde goederen en de tekortkoming dat het vaste raamkozijn geen weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid had. 

 

De kantonrechter is van oordeel dat de gestelde inbraakschade ook zou zijn geleden als het betreffende raamkozijn weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid zou hebben gehad. 

 

Weerstandsklasse 2 houdt in dat een inbreker met standaardgereedschap tenminste drie minuten nodig heeft om een woning binnen te komen. Vast staat dat Henk op vakantie was toen de inbraak plaatsvond en dat Henk geen alarminstallatie bij zijn huis had. Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter het aannemelijk dat de inbraak ook zou hebben plaatsgevonden als het vaste raamkozijn weerstandsklasse 2 zou hebben gehad. De inbrekers zouden er dan langer dan nu het geval is geweest over hebben gedaan om de woning binnen te komen. Niet valt in te zien dat de inbraak dan niet zou hebben plaatsgevonden. 

 

Nu niet is komen vast te staan dat er causaal verband bestaat tussen de gestelde inbraakschade van € 19.338,-- en de tekortkoming aan het raamkozijn, zal de vordering van Henk tot betaling van een schadevergoeding van € 19.338,-- worden afgewezen. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0499

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.