Slijtage bank

 

Op 10 januari 2015 heeft Stan bij Seats and Sofas een bankstel gekocht van kunstleer (skai) voor een bedrag van € 1.407,50. De bank is op 19 februari 2015 aan Stan geleverd.

 

In mei 2018 is Stan naar de winkel van Seats and Sofas gegaan met een klacht over het loslaten van de bovenste laag van het kunstleer.

 

Stan heeft op 22 oktober 2018 per e-mail zijn klacht nogmaals ingediend.

 

Op 11 januari 2019 is Stan naar de winkel van Seats and Sofas gegaan met zijn klacht

 

Op 5 februari 2019 heeft de gemachtigde van Stan een brief naar Seats and Sofas met daarin een termijn van 14 dagen om tot herstel van de bank over te gaan.

 

Aangezien Seats and Sofas geen gehoor geeft aan deze sommatie, besluit Stan een procedure bij de kantonrechter op te starten om het aankoopbedrag terug te vorderen (red.) 

De kantonrechter overweegt als volgt

De vraag is of de koopovereenkomst moet worden ontbonden omdat de bank niet beantwoordt aan de overeenkomst.

 

Op de zitting heeft Seats and Sofas, na het zien van foto’s van de bank, erkend dat van een bank van dit materiaal en deze prijsklasse niet binnen drie jaar de bovenste laag skai mag loslaten.

 

Seats and Sofas heeft verder de op de zitting ingenomen stelling van Stan dat er geen sprake is van medicijngebruik, dat er geen huisdieren in huis zijn en dat hij de voorgeschreven reinigingsproducten gebruikt, niet betwist. Dit betekent dat de door Seats and Sofas aangedragen alternatieve oorzaken van de beschadigingen afvallen.

 

Omdat verder het ene deel van de bank wel beschadigingen/slijtage vertoont en het andere deel niet, acht de kantonrechter een productiefout aannemelijk. Dit betekent dat de bank niet beantwoordt aan de overeenkomst.

Redelijke termijn

 

Omdat vastgesteld kan worden dat Stan Seats and Sofas in de periode mei 2018 tot februari 2019 meerdere malen heeft benaderd om het probleem op te lossen en gelet op de brief van de gemachtigde van 5 februari 2019 van Stan waarin Seats and Sofas een redelijke termijn wordt gesteld om correct na te komen, kan Seats and Sofas zich niet langer op het standpunt stellen dat zij eerst in de gelegenheid gesteld moet worden de bank te (laten) onderzoeken. Dat stadium is gelet op de vruchteloze pogingen van Stan om in contact te komen met Seats and Sofas, voorbij. 

 

Seats and Sofas is gelet op de ingebrekestelling in verzuim. Stan kan dus de overeenkomst ontbinden. 

 

Dat betekent dat Seats and Sofas de koopsom moet terugbetalen aan Stan. Seats and Sofas zal dus worden veroordeeld tot betaling aan Stan van een bedrag van € 1.407,50.

 

Overigens betekent dit ook dat Stan de bank moet teruggeven aan Seats and Sofas.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl: 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:607&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.