Meerwerk


Een aannemer krijgt van een woningeigenaar opdracht werkzaamheden te verrichten in zijn appartement.

 

Na de eerste opdracht worden tijdens de werkzaamheden mondeling aanvullende opdrachten verstrekt die geen onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst. Tevens treden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden diverse bouwkundige wijzigingen op waardoor de omvang van de werkzaamheden wijzigt. 

 

Ten aanzien van de aanvullende opdrachten en de gewijzigde omvang van de werkzaamheden komen partijen overeen dat de daarvoor verschuldigde prijs op nacalculatiebasis zal worden vastgesteld. Ter zake van de verrichte werkzaamheden verstrekt de aannemer een drietal verzamelstaten (calculaties) en facturen aan de woningeigenaar.

 

De woningeigenaar weigert de factuur voor het meerwerk te betalen omdat deze kosten volgens hem nooit eerder kenbaar zijn gemaakt.

 

Vraag: dient de woningeigenaar de factuur voor het meerwerk te betalen?

 

Oordeel kantonrechter

 

Het bestaan van de opdracht tot meerwerk kan worden aangenomen indien het werk op voor de woningeigenaar kenbare wijze, zonder protest van die kant is uitgevoerd, indien de woningeigenaar moet hebben begrepen dat het om werk ging dat niet tot de oorspronkelijke opdracht behoorde en er geen reden voor de woningeigenaar was om aan te nemen dat de aannemer die werkzaamheden gratis uitvoerde.

 

Volgens de woningeigenaar heeft hij weliswaar de aannemer verzocht om – naast de in eerste instantie afgesproken werkzaamheden – meerwerk te verrichten, maar dat over de prijs daarvan tussen hen niet is gesproken, zodat hij er van uit ging dat ook die werkzaamheden binnen de eerder afgesproken prijs zouden vallen.

 

Aan de rechter zijn echter geen redenen gebleken op grond waarvan de woningeigenaar kon aannemen dat de aanvullende werkzaamheden gratis zouden worden uitgevoerd. Dit standpunt kan dan ook in redelijkheid niet worden gevolgd. De rechter is dan ook van oordeel dat de woningeigenaar het verrichten van meerwerk is overeengekomen en dat daarvoor betaald dient te worden.

 


Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.