Betalingsregeling niet vervallen

 

Sjoerd is met Kredit een doorlopende kredietovereenkomst overeengekomen.

 

De opgenomen bedragen dienen in maandelijkse termijnen van € 215,00 aan Kredit te worden terugbetaald.

 

Per 15 juli 2013 bedraagt het kredietsaldo € 8.592,00 (en is Sjoerd niet meer in staat maandelijks € 215,00 aan Kredit terug te betalen, red.).

 

Op 31 juli 2013 heeft Kredit aan Sjoerd een betalingsregeling voorgesteld van € 50,00 per maand. Sjoerd is gestart met het betalen van € 50,00 per maand, waarmee de betalingsregeling tot stand is gekomen.

 

Bij brieven van 8 juli 2016 en 29 juli 2016, waarvan de ontvangst door Sjoerd niet wordt betwist, is Sjoerd in kennis gesteld van het voornemen van Kredit om de betalingsregeling te herzien. Sjoerd wordt in de gelegenheid gesteld een formulier omtrent inkomen en uitgaven voorzien van bewijsstukken aan Kredit te retourneren. Sjoerd wordt in genoemde brieven gewezen op het risico dat de met hem getroffen regeling (definitief) komt te vervallen indien hij de gevraagde gegevens niet binnen de in de brieven gestelde termijn inlevert. Sjoerd levert de gevraagde gegevens niet aan, waarna Kredit Sjoerd in rechte betrekt.

 

Het geschil

 

Kredit vordert veroordeling van Sjoerd tot betaling van het resterende bedrag.

Beoordeling door de kantonrechter

 

De kredietovereenkomst noch de gevorderde hoofdsom wordt door Sjoerd betwist. Sjoerd stelt zich echter op het standpunt dat de vordering niet opeisbaar is nu partijen een betalingsregeling overeengekomen zijn, die Sjoerd maandelijks nakomt.

 

Kredit erkent dat Sjoerd maandelijks een bedrag van € 50,00 betaalt, echter beroept Kredit zich op haar in de betalingsregeling overeengekomen recht dat zij de regeling eens per zes maanden kan herzien.

De door Kredit voorgestelde betalingsregeling is door Sjoerd geaccepteerd door te gaan betalen. In de betalingsregeling houdt Kredit zich het recht voor de regeling elke zes maanden te herzien.

 

Bij brieven van 8 juli 2016 en 29 juli 2016, waarvan de ontvangst door Sjoerd niet wordt betwist, is Sjoerd in kennis gesteld van het voornemen van Kredit om de betalingsregeling te herzien. Sjoerd wordt in de gelegenheid gesteld een formulier omtrent inkomen en uitgaven voorzien van bewijsstukken aan Kredit te retourneren. Sjoerd wordt in genoemde brieven gewezen op het risico dat de met hem getroffen regeling (definitief) komt te vervallen indien hij de gevraagde gegevens niet binnen de in de brieven gestelde termijn inlevert. Sjoerd levert de gevraagde gegevens niet aan, waarna Kredit Sjoerd in rechte betrekt.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter wordt er een stap overgeslagen. Immers, op grond van de thans in het geding zijnde stukken kan niet worden vastgesteld dat de tussen partijen bestaande betalingsregeling is komen te vervallen. Sjoerd is gewezen op het risico dat de betalingsregeling komt te vervallen, echter heeft Kredit Sjoerd nimmer bericht dat de betalingsregeling is komen te vervallen. Sjoerd is voor het niet aanleveren van de gevraagde gegevens ook niet in gebreke gesteld, zodat hij vooralsnog niet in verzuim verkeert. Naar het oordeel van de kantonrechter is de vordering thans niet opeisbaar, zodat deze dient te worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Sjoerd en Kredit gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:1875&showbutton=true     

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.