Misbruik procesrecht. Volledige proceskostenvergoeding

Zilveren Kruis vorderde in eerste instantie veroordeling van Annie tot betaling van in totaal € 241,02. Het ging om volgens Zilveren Kruis door Annie niet betaalde facturen uit 2009. Omdat Zilveren Kruis deze vordering nadien heeft ingetrokken, hoeft deze vordering niet meer besproken te worden.

 

Vervolgens vordert Annie op haar beurt veroordeling van Zilveren Kruis tot betaling van de door haar voor deze procedure gemaakte kosten. Het gaat om een bedrag van € 3.062,81. 

De rechtbank overweegt als volgt

Een vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten is alleen toewijsbaar als in dit geval Zilveren Kruis, door het instellen van de vordering ‘misbruik van procesrecht’ gemaakt heeft. 

 

Het is vaste rechtspraak dat van misbruik van procesrecht is als: “het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven”. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden. 

 

De kantonrechter is van oordeel dat inderdaad sprake is van misbruik van procesrecht door Zilveren Kruis. 

Niet bij Zilveren Kruis verzekerd

Annie zet uitgebreid uiteen dat zij de afgelopen jaren meerdere keren geconfronteerd is met deze vordering van Zilveren Kruis en dat zij steeds aangegeven heeft de vordering niet te begrijpen, al was het maar omdat zij in 2009 niet bij Zilveren Kruis verzekerd was. Zilveren Kruis gaat niet in op deze stellingen van Annie. Er moet dus vanuit gegaan dat alles wat in de conclusie van antwoord staat, waar is.

 

Ondanks het contact dat er sinds 2009 over de vermeende verschuldigdheid van de facturen tussen Zilveren Kruis en Annie is geweest, uit welke contacten Zilveren Kruis wist of had moeten weten dat zij dus géén vordering op Annie heeft, heeft Zilveren Kruis Annie in een zeer algemene standaarddagvaarding, gedagvaard om Annie te laten veroordelen tot betaling van de facturen. 

 

Zilveren Kruis had dit achterwege moeten laten. Zij kon weten dat het tot niets zou leiden. Door niettemin toch te dagvaarden heeft Zilveren Kruis Annie ten onrechte op kosten gejaagd. Die kosten moet Zilveren Kruis aan Annie vergoeden. 

 

Het uurtarief van de door Annie ingeschakelde advocaat en het aantal door haar aan de zaak bestede uren komen de kantonrechter niet onredelijk voor. De gevorderde vergoeding van € € 3.062,81 is daarom toewijsbaar. 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Annie is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:5658&showbutton=true

 

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.