Incassokosten na bezwaar gematigd


Gedaagde heeft, nadat hij door de incassogemachtigde van eiseres tot betaling van huurachterstand was aangemaand,de achterstand aangezuiverd. Voldoende aannemelijk is geworden dat eiseres recht heeft op vergoeding van de incassokosten. De vraag is echter welk bedrag. De discussie daarover heeft tot deze gerechtelijke procedure geleid.

 

Beoordeling door de rechter

 

De rechter stelt vast dat naarmate de tijd verstreek, en gedaagde zijn bezwaren tegen (het bedrag van) de incassokosten handhaafde, de incassogemachtigde afnemende bedragen in rekening heeft gebracht. In eerste instantie een bedrag van € 357,00 wegens incassokosten en een bedrag van € 29,75 wegens ‘informatie- en/of registratiekosten’. In een latere brief heeft de incassogemachtigde de incassokosten echter verlaagd naar 15% van de hoofdsom vermeerderd met btw, zijnde € 205,39 maar de post informatie- en/of registratiekosten gehandhaafd.

 

In de dagvaarding is de post informatie- en/of registratiekosten opeens vervallen. Uiteindelijk zijn de incassokosten verminderd naar € 150,00, conform de algemeen gehanteerde en geaccepteerde staffel Rapport Voorwerk II”.

Volgens de rechter is het terecht en begrijpelijk dat gedaagde het niet meer kon volgen. Een toelichting waarom de vordering is afgenomen, ontbreekt. In de brief van de incassogemachtigde aan gedaagde valt op dit punt slechts te lezen dat de incassokosten zijn aangepast met ‘excuses voor het ongemak’.

 

De rechter keurt de gang van zaken dan ook sterk af. Het lijkt er veel op dat eiseres, althans haar incassogemachtigde, de incassokosten over de rug van gedaagde en ten gerieve van haar eigen portemonnee heeft opgeschroefd, wat dankzij het aanhoudende protest van gedaagde niet is gelukt. De incassokosten zijn uiteindelijk tot het niveau van het rapport Voorwerk II verlaagd, over welk rapport eiseres zelf nota bene weet te melden dat het algemeen gehanteerd wordt en geaccepteerd is (dus waarom dan niet van meet af aan toegepast?). Terwijl eiseres de onverklaard gebleven post informatie- en/of registratiekosten maar heeft gelaten voor wat het is. Het is volgens de rechter niet te hopen dat deze methodiek vaker --en dan wel met ‘succes’-- wordt toegepast.

 

Uitspraak


De rechter zal de post incassokosten ad € 150,00 toewijzen.

Aangezien gedaagde volkomen gerechtvaardigd het geschil op een procedure heeft laten aankomen, en grotendeels gelijk heeft gekregen, bepaalt de rechter dat partijen hun eigen (proces)kosten dragen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZLY:2007:BA8898

 

 

Home 


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.