Ziggo vordert kosten, maar wordt in de kosten veroordeeld

 

Op grond van een overeenkomst heeft Ziggo aan [X] een verbinding voor radio –, televisie – telefoon – en internetsignalen ter beschikking gesteld tegen betaling van een abonnementsbedrag.


De bevestiging van deze overeenkomst door Ziggo vermeldt, dat [X] geen aansluitkosten voor radio en televisie verschuldigd was.


Daarna heeft Ziggo aan [X] een bedrag van € 149,95 in rekening gebracht voor technische voorzieningen voor aansluiting op haar kabelnetwerk.


[X] heeft Ziggo naar de reden hiervan gevraagd en haar er onder meer op gewezen dat zij een huurwoning bewoont. Zij heeft Ziggo naar haar verhuurster verwezen.


Ziggo heeft hierop per brief gereageerd waarin zij onder meer schrijft: "U geeft aan dat de aanlegbijdrage door uw verhuurder moet worden betaald. Meestal gebeurt dit ook. Wij willen u verzoeken contact op te nemen met Zayaz, met de vraag waarom dat in dit geval anders zou zijn".


De gemachtigde van Ziggo, Bos Incasso, heeft [X] gesommeerd een niet nader gespecificeerd bedrag van € 180,45 te betalen. Daarna heeft Ziggo [X] meegedeeld dat hij wegens wanbetaling werd afgesloten.

De periodiek verschuldigde abonnementsgelden zijn door [X] steeds op tijd voldaan.


Vordering

 

Voor de kantonrechter vordert Ziggo de veroordeling van [X] tot betaling van:- € 110,07, aanlegbijdrage kabel- € 40,00, modem- € 68,00, afsluitkosten en abonnementsgelden september 2011en- € 58,10, abonnementsgelden augustus 2011

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Ziggo heeft tijdens de procedure erkend dat zij "abusievelijk" een bijdrage voor de aanleg van een kabel bij [X] in rekening heeft gebracht. Om deze reden heeft zij verzocht de procedure te beeindigen.


Nu voldoende duidelijk is geworden, dat Ziggo ten onrechte een bijdrage voor de aanleg van de kabel van [X] heeft gevorderd en uitsluitend wegens de niet betaling daarvan de aansluiting van [X] heeft beëindigd, dient de vordering van Ziggo te worden afgewezen.


De ongegronde afsluiting van de dienstverlening levert een toerekenbare tekortkoming van Ziggo op. Dientengevolge is zij gehouden de door [X] geleden schade te vergoeden.


[X] heeft een specificatie overlegd van de kosten die zij heeft gemaakt. Het gaat om kosten van contacten met Ziggo, de kosten van de door haar geschreven brieven, de kosten van telefoongesprekken met Bos Incasso en de kosten verband houdende met deze procedure.


De kantonrechter zal de kosten, die het gevolg zijn van de tekortkoming van Ziggo, en die niet onder de proceskosten te brengen zijn, schatten op een bedrag van € 100,00.


De vordering tot vergoeding van immateriële schade is niet toewijsbaar. De ergernis van [X] over de gang van zaken moge begrijpelijk zijn, van een oogmerk van Ziggo om immateriële schade toe te brengen is niet gebleken. Evenmin is gebleken van lichamelijk letsel aan de zijde van [X], of van aantasting van haar eer, haar goede naam of haar persoon.


Voor vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van hetgeen [X] aan Ziggo heeft betaald ziet de kantonrechter onvoldoende grond. Bij strijdigheid tussen de overeenkomst en informatie op de website van Ziggo gaat de overeenkomst voor. In dat geval kan niet zonder meer worden gezegd dat de overeenkomst door misleiding tot stand is gekomen.

De kantonrechter ziet wel aanleiding Ziggo te veroordelen in de proceskosten.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2012:BX4180

 

 

Home 


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.