Domeinnaam waaraan geen actieve website is gekoppeld.  

 

Fuelplaza voert een onderneming die handelt in brandstoffen en

smeermiddelen. Ten behoeve van deze  activiteiten wordt de handelsnaam

“OK” gevoerd.

 

Fuelplaza exploiteert voor haar activiteiten de website www.okolie.nl.

 

Fuelplaza is sinds 2003 houder van de merkregistratie: het Benelux woord/beeldmerk “OK”

 

Gaos exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met beleggingen.

 

Op 25 januari 1999 heeft Gaos de domeinnaam www.ok.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

 

Fuelplaza heeft in 2007, 2013 en 2014 tevergeefs getracht de domeinnaam van Gaos over te nemen.

 

Het geschil

 

Fuelplaza vordert samengevat:

 

1   te verklaren voor recht dat Gaos met het handelen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Fuelplaza

2   Gaos te bevelen haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam www.ok.nl


Beoordeling door de rechtbank

Merkenrecht

 

Fuelplaza heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Gaos door het registreren en in stand houden van de domeinnaam inbreuk maakt op het merkenrecht van Fuelplaza.

 

Fuelplaza heeft gesteld dat Gaos geen enkele noodzaak heeft de domeinnaam te behouden, aangezien zij daaronder, vanaf het moment van registratie vijftien jaar geleden, geen website operationeel heeft gehad en van een plan om een website actief te maken niet is gebleken.

 

Fuelplaza daarentegen ondervindt er nadeel van dat Gaos de domeinnaam onder zich houdt, nu haar publiek haar niet onder de – gezien haar merk voor de hand liggende – domeinnaam ok.nl kan vinden. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk OK van Fuelplaza. De afbreuk aan het onderscheidend vermogen bestaat er voorts uit dat Gaos (kennelijk) geldelijk gewin voorstaat bij een eventuele verkoop van de domeinnaam. Verder wordt door het inactief laten van de domeinnaam de reputatie van het merk van Fuelplaza geschaad omdat de indruk wordt gewekt dat Fuelplaza als merkhouder haar zaken niet op orde heeft of nog geen actieve website heeft, aldus Fuelplaza.

 

Gaos heeft betwist dat door het gebruik van het teken “ok” in de domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Fuelplaza. Zij heeft in dat verband verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Groningen. Daarin is overwogen dat het feit dat iemand (de merkhouder) nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (de beschikking over de met het merk overeenstemmende domeinnaam) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. De rechtbank sluit zich hierbij aan.

 

Handelsnaamwet


Fuelplaza heeft haar vorderingen voorts gebaseerd op de (artikelen 5 en 5a) Handelsnaamwet. Voor een geslaagd beroep op deze artikelen is vereist dat sprake is van gebruik van de domeinnaam als handelsnaam voor een onderneming en dat er als gevolg daarvan verwarring bij het publiek valt te duchten. Dit doet zich in het onderhavige geval niet voor aangezien de domeinnaam slechts is geregistreerd en geen actief bestaan leidt. Deze grondslag slaagt derhalve evenmin.


Onrechtmatige daad en misbruik van bevoegdheid

 

Tot slot heeft Fuelplaza gesteld dat Gaos onrechtmatig jegens haar handelt dan wel misbruik maakt van recht door de domeinnaam onder zich te houden terwijl Fuelplaza betere en gegrondere redenen heeft om deze op haar naam te registreren. Gelet op haar (oudere) merkenrechten heeft Fuelplaza er groot belang bij dat zij onder de domeinnaam kan worden gevonden. Gaos daarentegen heeft geen enkel belang bij behoud van de domeinnaam.

 

Gaos heeft terecht aangevoerd dat het registreren van een domeinnaam welke overeenkomt met een merk, hetgeen tot gevolg heeft dat de merkhouder geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, op zichzelf nog geen onrechtmatige daad oplevert. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, zoals kwader trouw bij registratie van de domeinnaam of verwarring wekkend gebruik van de domeinnaam. Dergelijke omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken.

 

De enkele weigering van Gaos om de domeinnaam aan Fuelplaza te verkopen tegen een (door Fuelplaza) redelijke (geachte) prijs is evenmin onrechtmatig. Ook daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Een dergelijke omstandigheid kan in het onderhavige geval niet worden gevonden in een afweging van de belangen van partijen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom Gaos het belang van Fuelplaza noodzakelijkerwijze moet laten prevaleren boven het belang van haarzelf.

 

Het feit dat Fuelplaza haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via internet te profileren. Zij beschikt immers over de domeinnaam www.okolie.nl waaronder zij een website voert. Daarbij komt dat ook anderen geïnteresseerd (kunnen) zijn in de domeinnaam. Als onweersproken gesteld staat immers vast dat “ok” een veelgebruikt onderdeel is van merken en handelsnamen. Fuelplaza heeft niet gesteld waarom het belang van Fuelplaza zou moeten prevaleren boven de belangen van andere geïntersseerden. Van onrechtmatig handelen van Gaos jegens Fuelplaza is dan ook geen sprake.

 

Het bovenstaande brengt mee dat Gaos ook geen misbruik maakt van haar bevoegdheid om de domeinnaam onder zich te houden. Voor het aannemen van misbruik van bevoegdheid is een enkele belangenafweging eveneens onvoldoende.

 

Er bestaat geen verplichting om een actieve website aan een domeinnaam gekoppeld te hebben.

 

Conclusie


De conclusie is dat geen van de door Fuelplaza aangevoerde gronden de vorderingen kunnen dragen. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:1063

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.