Corona. Voordat verhuurder ging dagvaarden had hij contact moeten opnemen met huurder.

 

Woonschakel vordert dat de kantonrechter Thea veroordeelt tot betaling van € 1.301,17. 

 

Woonschakel legt het volgende aan de vordering ten grondslag:

 

Woonschakel heeft een woning aan Thea verhuurd. De huurprijs bedraagt € 617,18 per maand. Er is sprake van een huurachterstand en Thea betaalt de huur structureel niet per de eerste van de maand.

 

De huurachterstand bedraagt per 15 september 2020 € 1.186,54.

 

Woonschakel maakt tevens aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van € 112,02 en wettelijke rente tot een bedrag van € 2,61 berekend tot en met 15 september 2020.

 

Daarmee bedraagt de vordering € 1.301,17. 

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Thea heeft aangevoerd dat Woonschakel veel te snel is overgegaan tot dagvaarden.

 

Zij heeft zowel aan Woonschakel als aan de deurwaarder ten tijde van het treffen van de betalingsregeling uitgebreid uitgelegd wat de oorzaken waren voor de achterstand van één maand huur. Dit kwam deels door een grote schadepost binnen de eenmanszaak van haar partner, die ervoor heeft gezorgd dat de spaarpot helemaal leeg raakte. Toen daar ook nog de corona crisis bovenop kwam, ontstonden financiële problemen. Zij is naar Woonschakel toe heel snel in actie gekomen. Ook heeft zij tijdig hulp gevraagd bij de gemeente, maar dat duurt allemaal erg lang. 

 

De deurwaarder heeft op zitting aangevoerd dat aan Thea duidelijk is aangegeven dat de regeling ook inhield dat de lopende huur op tijd betaald moest worden. Toen de huur over september nog niet was betaald, is op 9 september 2020 per e-mail een aanmaning gestuurd. Toen daar niet op werd gereageerd heeft Woonschakel opdracht gegeven over te gaan tot dagvaarden. 

 

Betalingsregeling

 

De kantonrechter overweegt dat uit de feiten blijkt dat Thea een betalingsregeling heeft getroffen toen zij één maand huurachterstand had. Thea heeft gemotiveerd aangevoerd dat zij - toen zij bemerkte dat zij daarin te optimistisch was geweest - contact heeft opgenomen met Woonschakel en dat haar is medegedeeld dat ‘zij niet aan corona deden en maximaal eens per jaar een betalingsregeling’ troffen. Oftewel er was volgens Thea niets meer te regelen. Daarom heeft ze ook niet meer gereageerd op de aanmaning van 9 september 2020. Weliswaar heeft de deurwaarder op de zitting aangegeven dat zij niet kan nagaan of deze stelling juist is, maar dit komt voor rekening en risico van Woonschakel aangezien zij geen vertegenwoordiger naar de zitting hebben laten komen.

 

De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat Thea er aldus de dupe van is geworden dat zij al na één maand achterstand een regeling trof terwijl zij niet in staat bleek de lopende huur óók voor de eerste van de maand te betalen. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat uit de stukken blijkt dat zij al geruime tijd gewend was ná de eerste van de maand te betalen.

 

De kantonrechter is tegen die achtergrond, mede in aanmerking genomen de corona crisis en hetgeen Thea verder heeft aangevoerd over haar financiële situatie, van oordeel dat het op de weg van Woonschakel had gelegen actief contact op te nemen met Thea voordat zij over zou gaan tot dagvaarden. 

 

De kantonrechter zal de vordering toewijzen en zal de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, is de naam Thea gefingeerd  De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:8934&showbutton=true

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.