Klant moet annuleringskosten aan Arke betalen

 

Teun heeft een bezoek gebracht aan de vestiging van Arke


Op dezelfde dag stuurt Arke een bewijs aan Teun van voorlopige inschrijving en een reisspecificatie voor een reis naar het hotel ‘Les Jardins De La Koutoubia’ in Marrakech.


Het bewijs van voorlopige inschrijving vermeldt dat de klant een aanbetaling van € 150,- heeft verricht en dat hij nog een bedrag van € 2.540,50 moet betalen. Verder staat er onder meer: “Wij behouden ons het recht voor om bij niet tijdige betaling de reis te annuleren waarbij annuleringskosten volgens ANVR voorwaarden in rekening zullen worden gebracht.” 

 

Uiteindelijk ziet Teun van de reis af. Arke vordert annuleringskosten, maar Teun weigert deze te betalen. Daarom besluit Arke om Teun te dagvaarden voor de kantonrechter.

 

Standpunt Arke

 

Partijen twisten over de vraag of tussen hen een reisovereenkomst tot stand is gekomen.

 

Arke stelt dat Teun tijdens zijn bezoek aan Arke concreet heeft aangegeven in welke periode hij een suite in Les Jardins De La Koutoubia in Marrakech wilde boeken. Het was volgens Arke op dat moment niet duidelijk of de suite in het hotel in deze periode beschikbaar was, zodat Arke naar de beschikbaarheid zou informeren. Om deze reden heeft zij een bewijs van voorlopige inschrijving naar Teun gestuurd en is in de reisspecificatie vermeld dat het hotel op aanvraag is. Toen bleek dat de suite beschikbaar was, heeft Arke de voicemail van Teun ingesproken dat de reis definitief was, aldus Arke. Ter onderbouwing hiervan verwijst Arke naar een screendump van haar zogenaamde Contact Map, een geautomatiseerd mutatieoverzicht van handelingen van haar medewerkers. De kantonrechter leidt hieruit af dat de beschikbaarheid van de hotelkamer een ontbindende voorwaarde is in de overeenkomst tussen Arke en Teun.

 
Ter onderbouwing van haar stelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, wijst Arke er verder op dat Teun het bewijs van voorlopige inschrijving waarop staat dat een aanvraag bindend is, heeft ondertekend en ook een aanbetaling van € 150,- heeft gedaan.

 

Standpunt Teun 

 

Volgens Teun heeft hij de Arke alleen bezocht om informatie te krijgen over reismogelijkheden. Tijdens het gesprek met Arke heeft hij meegedeeld dat hij de accommodatie wel zag zitten, maar dat hij een definitieve reisdatum nog niet kon geven. De reden hiervoor is dat hij een familiebedrijf runt en vakanties op elkaar afgestemd moeten worden, aldus Teun.

 

Hij stelt dat hij heeft meegedeeld dat de reisdatum pas bevestigd kon worden na overleg met onder meer zijn vriendin. Bovendien was het volgens Teun niet duidelijk of de accommodatie die op de website van Arke stond en waarin hij interesse had, wel via Arke geboekt kon worden. 

 

Teun stelt dat hij enkele dagen later – toen hij met zijn moeder in de auto zat – tot zijn verbazing werd opgebeld door Arke met de mededeling dat de reis definitief was. 


Hij betwist dat hij € 150,- heeft aanbetaald. Ook betwist hij de echtheid van de handtekening op het bewijs van voorlopige inschrijving. 

Oordeel kantonrechter

 

De kantonrechter is van oordeel dat Teun de concrete stellingen van Arke in onvoldoende mate heeft weersproken en overweegt daartoe als volgt.

 

Het is denkbaar dat Teun in de Arkevestiging informatie heeft opgevraagd, zoals hij aanvoert, en dat Arke dit verzoek om informatie ten onrechte heeft begrepen als het boeken van een reis. Het ligt dan ook in de rede dat Arke vervolgens bij Les Jardins De La Koutoubia heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de suite en dat zij Teun het bewijs van voorlopige inschrijving samen met de reisspecificatie heeft gestuurd en hem heeft gebeld toen bleek dat de suite beschikbaar was. 


Het is echter niet bepaald aannemelijk dat een medewerker van Arke in het systeem invoert dat Teun € 150,- heeft aanbetaald, terwijl hij dat niet heeft gedaan. Het is zelfs onwaarschijnlijk dat iemand bij Arke de handtekening van Teun op het bewijs van voorlopige inschrijving namaakt, zoals Teun stelt. Dit geldt temeer omdat tijdens de zitting is gebleken dat de handtekening op dit bewijs van voorlopige inschrijving gelijkenis vertoont met de handtekening van Teun op zijn tijdens de zitting getoonde legitimatiebewijs. 

Gelet op deze omstandigheden in hun onderlinge samenhang bezien had Teun naar het oordeel van de kantonrechter niet kunnen volstaan met het enkel ontkennen van Arkes stellingen, maar had het op zijn weg gelegen zijn verweer nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door een verklaring van zijn moeder in het geding te brengen die kennelijk aanwezig is geweest tijdens het telefoongesprek waarbij Teun volgens eigen zeggen verrast werd door de mededeling dat de reis definitief was. 


Verder wijst de kantonrechter erop dat de handelwijze van Teun evenmin overeenstemt met zijn verweer. Immers, als er geen overeenkomst tot stand was gekomen, had het voor de hand gelegen dat Teun had gereageerd op een brief van Arke naar aanleiding van zijn bezoek aan haar vestiging. Dit heeft hij nagelaten. 

Gelet hierop zal het verweer van Teun als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. Dit oordeel leidt ertoe dat in rechte vaststaat dat de door Arke gestelde overeenkomst met Teun tot stand is gekomen, zodat laatstgenoemde gehouden is de resterende annuleringskosten van € 790,80 aan Arke te betalen. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9990

 

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.