Wanneer je geld leent, moet je dat binnen redelijke termijn terugbetalen

 

Deze keer staat een vonnis centraal in een zaak waarin ik namens mijn opdrachtgever iemand heb gedagvaard.

 

Sharon is bij mijn klant in dienst geweest. In september 2011 had Sharon snel geld nodig, omdat zij een schuld aan een deurwaarder moest aflossen. Daarom heeft mijn klant geld aan Sharon uitgeleend. Van dit bedrag heeft Sharon ongeveer de helft weer aan mijn klant terugbetaald. Inmiddels werkt ze niet meer bij mijn klant. Ondanks herhaalde verzoeken van mijn klant heeft Sharon het restant niet aan hem terugbetaald.

 

Mijn klant heeft mij verzocht de invordering van het restant over te nemen. Na sommatie beweerde Sharon geen geld te hebben en wilde slechts € 5,- per maand aflossen. Dit was voor mijn klant niet acceptabel en omdat Sharon ondanks vele verzoeken bij haar aanbod bleef, kreeg ik van mijn klant opdracht Sharon te dagvaarden voor het kantongerecht te Rotterdam.

 

Oordeel kantonrechter

 

Aangezien er tussen mijn klant en Sharon geen afspraken waren gemaakt over het moment waarop het geleende geld terugbetaald moest worden, geldt op grond van de wet dat dit binnen een redelijke termijn dient te gebeuren. Aangezien mijn klant Sharon op 15 oktober 2012 in gebreke heeft gesteld, dat wil zeggen een laatste kans heeft gegeven om zonder verhoging van rente en kosten te betalen, maar dat niet is gebeurd, is de vordering in ieder geval opeisbaar vanaf 30 oktober 2012.


Financieel onvermogen 

 

Sharon heeft te kennen gegeven dat zij vanwege financiële problemen niet in staat was het restant terug te betalen. De kantonrechter heeft hierover geoordeeld dat, hoe vervelend ook voor Sharon, financieel onvermogen cq betalingsonmacht in haar risicosfeer ligt en geen grond voor afwijzing van de vordering kan vormen. Ook de door Sharon aangeboden regeling kan niet leiden tot afwijzing, aangezien de kantonrechter op grond van de wet niet gerechtigd is om zonder instemming van mijn klant een betalingsregeling vast te stellen.

 

De kantonrechter heeft Sharon op grond van het bovenstaande veroordeeld tot betaling van het restant, en ook tot betaling van rente en kosten van deze procedure. 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.