Waar partijen vooraf geen uurtarief hebben afgesproken, dient het gebruikelijke uurloon als uitgangspunt te gelden.


Eiseres heeft in opdracht en voor rekening van gedaagde installatiewerkzaamheden uitgevoerd in het restaurant van gedaagde. In dat verband heeft eiseres € 7.576,28 bij gedaagde in rekening gebracht. Gedaagde heeft de nota ondanks herhaalde sommatie onbetaald gelaten. Op grond hiervan besloot eiseres gedaagde te dagvaarden voor het kantongerecht.

 

Gedaagde heeft aangevoerd dat eiseres ten onrechte 85 uur à € 40,00 aan hem in rekening heeft gebracht. Volgens hem heeft eiseres 60 uur gewerkt en dient het uurloon te worden vastgesteld op € 30,00. Hij heeft de vordering erkend tot een bedrag van € 5.083,68.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Gelet op het standpunt van gedaagde ligt hoe dan ook een bedrag van € 5.083,68 voor toewijzing gereed.

 

Thans behoeft beantwoording de vraag of gedaagde ook het restant van de vordering verschuldigd is. De kantonrechter beantwoordt die vraag bevestigend en overweegt daaromtrent het volgende.

 

Eiseres heeft de door hem gewerkte uren genoegzaam gespecificeerd naar datum, werksoort en werktijd. Gedaagde heeft die specificatie niet betwist, zodat van de juistheid van de opgave van eiseres moet worden uitgegaan. Eiseres heeft derhalve op goede gronden 85 uur in rekening gebracht.

 

Ook het door eiseres gehanteerde uurtarief is naar het oordeel van de kantonrechter niet voor discussie vatbaar. Waar partijen vooraf kennelijk geen vast uurtarief hebben afgesproken, dient het gebruikelijke uurloon van eiseres als uitgangspunt te gelden. Eiseres heeft dat uurtarief onweersproken gesteld op € 40,00, reden waarom dat bedrag leidend is, te meer nu dat bedrag in het licht van de in de branche van eiseres geldende normen als redelijk kan worden aangemerkt. Dat er incidenteel bedrijven zijn die een lager tarief hanteren doet aan voormeld oordeel niet af.

 

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering worden toegewezen.  

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:6063

 

 

Home

   

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.