Substantiëringsplicht; nodeloze kosten; ten onrechte dagvaarden

 

Gedaagde is eigenaar van een appartementsrecht. Daarbij hoort de verplichting een maandelijkse bijdrage te voldoen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin is een achterstand ontstaan. De VvE schakelt een incassogemachtigde in om de achterstallige gelden te innen.


Na sommatie door de incassogemachtigde is er met gedaagde gecorrespondeerd over het toezenden van stukken en het treffen van een betalingsregeling. Uiteindelijk heeft de VvE besloten om gedaagde te dagvaarden.    

Beoordeling door de kantonrechter

 

Voor de kantonrechter betwist gedaagde niet het te betalen bedrag, maar volgens hem was het onnodig geweest om hem te dagvaarden, omdat hij juist bezig was een betalingsregeling met de VvE te treffen.

Met betrekking tot het niet tot stand komen van een betalingsregeling overweegt de kantonrechter het volgende. Tussen partijen is een welhaast kafkaëske brief- en mailwisseling tot stand gekomen waarbij over en weer gesteld wordt dat verstuurde stukken of bijlagen niet zijn ontvangen.

 

Gedaagde heeft weliswaar de moeite genomen een betalingsregeling te treffen door stukken aan de VVE toe te sturen, maar nadat de VVE hem een termijn stelde om opnieuw nadere stukken toe te sturen en met een voorstel tot een betalingsregeling te komen, heeft gedaagde deze termijn ongebruikt voorbij laten gaan. Het was aan gedaagde om daarop adequaat te reageren. Hier voegt de kantonrechter aan toe, dat het op de weg van gedaagde lag om als in verzuim verkerende schuldenaar ervoor te zorgen dat de betalingsregeling tot stand zou komen. Nu gedaagde niets meer van zich heeft laten horen is de kantonrechter van oordeel dat VvE tot dagvaarding mocht overgaan. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7971

 

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.