Medewerking huurder voor noodzakelijk herstel woning

 

Ymere verhuurt sinds 16 april 2010 aan Marion een woonruimte.

 

Marion werkt op oproepbasis als nachtverpleegkundige.

 

Op 13 september 2010 heeft Marion per emailbericht aan Ymere gemeld dat sprake was van wateroverlast vanuit haar badkamer en dat het water bij de onderburen naar binnen liep.

 

Op 16 september 2013 heeft Ymere de melding gekregen dat sprake was van ernstige wateroverlast.

 

Bij brieven van 2 en 4 oktober 2013 heeft Ymere Marion verzocht haar medewerking te verlenen aan het verrichten van noodzakelijke herstelwerkzaamheden in haar woning. In de brief van 4 oktober 2013 heeft Ymere Marion tevens een vergoeding van € 528,00 toegezegd als compensatie voor eventuele overlast.

 

Bij mailbericht van 4 oktober 2013 heeft Marion aan Ymere medegedeeld niet akkoord te gaan met de eisen en voorstellen aangaande haar woning.

 

Op 8 oktober 2013 heeft Ymere per mail nogmaals verzocht medewerking te verlenen aan het verrichten van de werkzaamheden in haar woning.

 

Marion heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek tot medewerking.

 

De vordering

 

Ymere vordert bij de kantonrechter veroordeling: Marion te bevelen om haar medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de voor het verhelpen van de lekkage in de woning te Haarlem noodzakelijke werkzaamheden.

 

Het verweer

 

Marion voert aan dat het verlenen van toegang voor de herstelwerkzaamheden voor haar een veel te grote impact heeft op haar gezinsleven. Zij bewoont de woning met haar 2 zonen van 18 en 23 jaar oud en een huisdier. Zij kan nergens anders heen. Voorts moet zij vaak overdag slapen omdat zij in de nachtdienst werkt. De door Ymere aangeboden voorzieningen zijn voor haar onvoldoende om mee in te stemmen. Daarnaast is zij bang voor schade aan haar inboedel terwijl niet vast staat dat Ymere deze schade zal vergoeden.

 

Beoordeling door kantonrechter

 

Een huurder is gehouden om gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde toe te staan. Door Marion is niet betwist dat sprake is van een urgente situatie die ingrijpen dringend noodzakelijk maakt. Marion heeft dat ook zij graag wil dat de klachten worden verholpen omdat zij zelf ook last heeft van de lekkage. Marion is het alleen niet eens met de door Ymere ter compensatie aangeboden maatregelen.

 

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter zijn de door Ymere voorgestelde maatregelen en de geboden financiële tegemoetkoming echter ruim voldoende om tegemoet te komen aan eventueel ongemak dat Marion zal hebben van het verrichten van de werkzaamheden.

 

Ymere heeft ook voldoende rekening gehouden met de specifieke situatie van Marion ten aanzien van haar nachtdiensten. Gelet hierop zal de vordering tot het verlenen van medewerking aan en het toegankelijk maken en houden van de ruimten ten behoeve van de werkzaamheden worden toegewezen.

 

De gevorderde dwangsom bij achterwege blijven van medewerking wordt toegewezen zij het tot een bedrag van € 500,00 per dag/dagdeel of per overtreding met een maximum van € 10.000,00. Ook de vordering tot betaling van de kosten van een gedwongen ontruiming door de deurwaarder indien Marion niet zelf tot ontruiming overgaat, wordt toegewezen.

   

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl: 

 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:11278

 

  

Home 


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.