Ontslag op staande voet wegens vervalsen Corona-testbewijs

 

Werknemer is op 17 april 2021 bij Controco in dienst getreden en werkzaam als Operationeel Medewerker.

 

Op 17 augustus 2021 heeft Controco werknemer op staande voet ontslagen vanwege het vervalsen van een coronatestbewijs. 

 

Werknemer berust in het ontslag maar vordert voor de kantonrechter een billijke vergoeding van € 5.000,00.

 

Oordeel kantonrechter

 

Naar het oordeel van de kantonrechter voldoende komen vast te staan dat het door werknemer aan Controco verstrekte testbewijs is vervalst. 

 

Hiermee heeft werknemer het vertrouwen van Controco begrijpelijkerwijze geschaad en is werknemer het vertrouwen van Controco onwaardig geworden en kon van haar in redelijkheid niet gevergd worden het dienstverband met werknemer nog langer te laten voortduren.

 

In dit kader wordt mede van belang geacht dat werknemer nog maar zeer kort in dienst was bij Controco en hij ook nadat Controco hem had geconfronteerd met de door haar geconstateerde onregelmatigheden, hij is blijven volharden in zijn standpunt dat het om een authentiek testbewijs ging. 

 

Het plegen van een strafbaar feit ten einde werkgever te misleiden is levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

 

Billijke vergoeding

 

Nu het ontslag op staande voet op goede gronden gegeven is, bestaat voor toekenning van een billijke vergoeding aan werknemer geen grond.

 

De vordering wordt afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:89&showbutton=true

  

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.