Auteursrecht Eredivisie voetbal

 

De voetbalclubs komen alle uit in de eredivisie, de hoogste voetbaldivisie in Nederland. Elk van de clubs is exclusief rechthebbende op de auteursrechten op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden.    

 

Gedaagde exploiteert een horecagelegenheid.

 

Op 1 augustus 2014 heeft gedaagde een licentieovereenkomst gesloten teneinde in gedaagde wedstrijdbeelden aan gasten te kunnen vertonen. gedaagde heeft het maandelijks te betalen bedrag van € 99,95 niet voldaan. De betalingsachterstand is opgelopen tot € 1.846,77, waarna de voetbalclubs bij brief van 25 november 2015 de licentieovereenkomst per die datum hebben ontbonden.

 

Op 29 november 2015 is door de deurwaarder geconstateerd dat  gedaagde live beelden van de voetbalwedstrijd PEC Zwolle - Ajax heeft getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden. De deurwaarder heeft hiervan een proces-verbaal van constatering opgemaakt.

 

De advocaat van de voetbalclubs heeft gedaagde bij brief van 8 december 2015 gesommeerd om een licentieovereenkomst met FOX Sports te sluiten en de betalingsachterstand te voldoen, bij gebreke waarvan de voetbalclubs een gerechtelijke procedure zou starten.

 

Op 16 december 2015 heeft de advocaat van de voetbalclubs telefonisch contact opgenomen met gedaagde, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing.

 

In een proces-verbaal van constatering van 20 maart 2016 heeft de deurwaarder opgenomen dat door hem is geconstateerd dat gedaagde live beelden van de voetbalwedstrijd PSV - Ajax werden getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden.

 

De deurwaarder heeft, zo blijkt uit een proces-verbaal van constatering van 8 mei 2016, geconstateerd dat in gedaagde live beelden van de voetbalwedstrijd De Graafschap - Ajax werden getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden.

 

De voetbalclubs vorderen:

 

De voetbalclubs vorderen dat de voorzieningenrechter gedaagde gebiedt het plegen van inbreuk op de auteursrechten van de voetbalclubs op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde Eredivisiewedstrijden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

 

Beoordeling door de voorzieningenrechter


De voetbalclubs zijn op grond van de Auteurswet rechthebbende op de auteursrechten op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden.

 

Gedaagde heeft niet weersproken dat de wedstrijdbeelden op de door eiser genoemde data in het café zijn vertoond, maar stelt zich op het standpunt dat hij geen licentievergoeding hoeft te betalen.

 

Gedaagde heeft aangevoerd dat sprake is van discriminatie. Hij stelt zich op het standpunt dat hij voor het vertonen van de wedstrijdbeelden niet hoeft te betalen, omdat in andere (horeca)gelegenheden (zoals sportkantines) in de nabijheid van gedaagde ook zonder licentie wedstrijdbeelden worden uitgezonden, terwijl de voetbalclubs daar niet tegen optreden.

 

Als dit al zo zou zijn, staat het gedaagde niet vrij om de wedstrijdbeelden zonder licentie aan het publiek te tonen en doet het er niet aan af dat gedaagde inbreuk maakt op het auteursrecht van de voetbalclubs. Daar komt bij dat de voetbalclubs ter zitting hebben toegelicht hoe er, ook in de omgeving van gedaagde, handhavend wordt opgetreden. De voetbalclubs hebben een lijst met tien (horeca)locaties gelegen in de buurt van gedaagde overgelegd, die zij heeft gecontroleerd. Slechts bij twee van die locaties is geconstateerd dat er wedstrijdbeelden werden vertoond, waarna de voetbalclubs nadere actie hebben ondernomen, hetgeen er inmiddels toe heeft geleid dat de ene locatie een zakelijk licentie heeft afgesloten en dat tegen de andere locatie nadere juridische stappen zijn ondernomen. Op een andere locatie zouden volgens gedaagde ook wedstrijdbeelden worden uitgezonden, maar daarvan is na controle niet gebleken.

 

Dat volgens gedaagde niet alle locaties in de nabije omgeving van gedaagde zijn gecontroleerd, kan zo zijn, maar de voetbalclubs hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat ook tegen andere (horeca)gelegenheden dan gedaagde wordt opgetreden. De voetbalclubs hebben in dat kader nog opgemerkt dat van alle 400 horecalocaties met postcode 8091 er 95 een licentie hebben, er 160 zijn gecontroleerd, alwaar geen uitzendingen zijn waargenomen en dat de overige locaties door een vertegenwoordiger van de voetbalclubs zijn bezocht en dat de voetbalclubs met die locaties in gesprek zijn. Het verweer van gedaagde wordt dan ook verworpen.

 

Het gevorderde verbod tot staking van verdere uitzending van de wedstrijdbeelden zal worden toegewezen. Voor zover gedaagde de wedstrijdbeelden na dit vonnis wil blijven vertonen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd, dient zij een licentieovereenkomst te sluiten, waartoe zij reeds meerdere malen door de voetbalclubs is uitgenodigd.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid wordt er gesproken over: 'de voetbalclubs' en 'gedaagde'. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:2860

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.