Te late huurbetaling leidt tot kostenveroordeling


De Woningstichting vordert achterstallige huur van David. Volgens De Woningstichting betaalt David zijn huur niet op het afgesproken tijdstip. Er is herhaaldelijk sprake geweest van een huurachterstand van ongeveer één maand. 

David betwist dat betaling van de huur elke maand vóór of uiterlijk op de eerste dag van de maand moet plaatsvinden. Volgens David is er geen sprake van een fatale termijn en is de Woningstichting er stilzwijgend mee akkoord gegaan dat de huur op een later tijdstip dan de eerste van de maand betaald wordt, althans zij heeft in het verleden geen maatregelen genomen tegen overschrijding van die termijn. Derhalve mocht David erop vertrouwen dat de huur steeds tijdig betaald is. 

 

Volgens David is hij voor de betaling van de huur afhankelijk is van de verstrekking van een “BBZ uitkering”.  


Beoordeling door de kantonrechter


Partijen verschillen van mening over het tijdstip waarop de maandhuur door huurders voldaan moet zijn. 

 

Volgens de huurovereenkomst dient de huur bij vooruitbetaling vóór de eerste van de maand in het bezit te zijn van de verhuurder. Door ondertekening van de huurovereenkomst is David hiermee akkoord gegaan.

Het feit dat de huur - vrij consequent - te laat door David is betaald, is door de Woningstichting - anders dan David beweert - niet getolereerd. De Woningstichting heeft David herhaaldelijk aangemaand. 

 

Het feit dat David voor de betaling van de huur afhankelijk is van de verstrekking van een uitkering, doet aan de verplichting tot tijdige betaling van de huur evenmin af. 

 

Aangezien David inmiddels de huurachterstand heeft ingelopen, hoeft dit deel van de vordering niet te worden toegewezen.

 

Wel is de door de Woningstichting medegevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 89,25 is toewijsbaar. Ook wordt David veroordeeld in het betalen van de proceskosten, aan de zijde van de Woningstichting tot op heden begroot op in totaal € 273,64.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMAA:2012:BY4207

 

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.