Eerlijke vinder hoeft € 15.000,- niet aan werkgever af te geven.

 

HVC houdt zich bezig met het gescheiden inzamelen van afval. Burgers kunnen hun eigen afval naar de milieustraat brengen.

 

Kees was gedetacheerd bij HVC in de functie van medewerker overslag. Tijdens zijn werkzaamheden heeft Kees in een naar de milieustraat gebrachte printer vier enveloppen gevonden met daarin een geldbedrag van € 15.100,-. Kees heeft van zijn vondst bij de gemeente Zwijndrecht aangifte gedaan, en hiervan melding gemaakt aan HVC.

 

Kees heeft opdracht van HVC gehad om de enveloppen met geld aan haar te overhandigen. Kees heeft hieraan geen gehoor gegeven.

 

HVC liet het hier niet bij zitten en besloot afgifte van de enveloppen via de rechter af te dwingen (red.)


Beoordeling van de vordering


Een eigenaar van een roerende zaak verliest eigendom wanneer hij het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen.

 

In beginsel moeten goederen die op een milieustraat worden aangeboden beschouwd worden als afval, waarvan degene die het aanbiedt, bewust afstand doet.

 

HVC, die dit soort goederen in ontvangst neemt en zich hierover ontfermt, verkrijgt de eigendom hiervan.

 

De printer, waarin de enveloppen met geld zich bevonden, is aan HVC aangeboden als afval. HVC heeft hiermee de eigendom van de printer verkregen.

 

Vraag


De vraag die vervolgens beantwoord moet worden, is of HVC ook de eigendom van de zich in deze printer bevindende enveloppen met geld heeft verkregen. Dit is niet het geval.

 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft degene die de printer aan HVC heeft aangeboden niet de bedoeling gehad afstand te doen van de aanzienlijke hoeveelheid geld die in deze printer zat. Geld kan niet worden beschouwd als afval. De door HVC ter zitting genoemde voorwerpen, zoals metalen en antiek, die voor degene die er afstand van doet niet van waarde zijn maar voor anderen wellicht wel, kunnen niet vergeleken worden met gangbaar geld dat voor iedereen direct van waarde is.

 

Ervan uitgaande dat de eigenaar van het geldbedrag niet de bedoeling had afstand hiervan te doen, kan geconcludeerd worden dat deze het geld heeft verloren.

 

Door de overhandiging van de printer, waarin zich de enveloppen met het geld bevonden, is HVC wel eigenaar geworden van deze printer, maar niet van het geldbedrag.

 

Kees is degene die het geld heeft gevonden en heeft gedaan wat van een vinder van een onbeheerde zaak wordt verwacht. Alhoewel Kees dit geld heeft gevonden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden voor HVC, op het terrein van HVC, kan niet gezegd worden dat hij dit heeft gevonden namens HVC; vinden is immers geen rechtshandeling die namens een ander kan worden verricht.

 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van HVC wordt afgewezen.  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Kees is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8778

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.