Wrakingsverzoek niet tegen een bepaalde rechter gericht. Verzoek niet-ontvankelijk.


Bij schrijven van 31 oktober 2014 heeft Marjan een wrakingsverzoek ingediend, waarna de rechtbank Marjan bij brief van 10 november 2014 heeft verzocht om de naam van de rechter waartegen de wraking is gericht door te geven, alsook om aan te geven in welke juridische procedure, onder vermelding van het zaaknummer, het wrakingsverzoek wordt ingediend. Marjan heeft bij brief van 11 november 2014 hierop gereageerd en meegedeeld dat door de afdeling bewind beslissingen worden genomen zonder dat er aan de zaak een zaaknummer wordt toegekend en dat er evenmin wordt aangegeven welke rechter het besluit heeft genomen. Marjan heeft de rechtbank in haar brief verwezen naar de afdeling bewind.


Beoordeling verzoek

 

Uit het ingediende wrakingsverzoek blijkt dat het verzoek niet tegen een bepaalde rechter is gericht. Voorts blijkt dat het verzoek daarop is gebaseerd dat Marjan onvoldoende vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van (de rechters bij) de afdeling bewind in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

  

Voor een dergelijk verzoek biedt de wet geen grondslag. Wrakingsverzoeken kunnen alleen gericht zijn tegen rechters die een bepaalde zaak behandelen en niet tegen de rechters van of tegen een afdeling van een rechtbank.

 

Bovendien kan het verzoek alleen gebaseerd worden op concrete feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Dergelijke feiten en omstandigheden zijn niet aangevoerd.  

  

Bij deze stand van zaken moet Marjan niet-ontvankelijk worden verklaard in haar wrakingsverzoek. Daarom is afgezien van een mondelinge behandeling.

 

De wrakingskamer leest in het schrijven van Marjan van 31 oktober 2014 ook een klacht, die zij zal doorgeleiden naar de president van de rechtbank Gelderland.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam is gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:7327

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.