Schadevergoeding ivm registratie domeinnaam op eigen naam


Vanaf haar oprichting in 1993 houdt de stichting zich bezig met hondensport. Zo verzorgt de stichting verschillende cursussen en doet zij onder de naam Only4Dogs mee aan wedstrijden die door de Federatie Hondensport Nederland worden georganiseerd. De stichting draait op vrijwilligers. De stichting is financieel voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van haar cursisten. De stichting werft nagenoeg al haar cursisten via haar website.

 

Vanaf 2006 heeft [B] bij de stichting als trainer behendigheidscursussen gegeven. Later is [B] tot het bestuur van de stichting toegetreden. Toen [B] in het bestuur zat heeft de stichting hem gevraagd om de website van de stichting te verbeteren. [B] heeft aan dat verzoek gehoor gegeven.

 

Op 17 februari 2008 heeft [B] op naam van HITS Automatisering de domeinnaam hondensportfriesland.nl laten registreren. Vervolgens heeft [B] deze domeinnaam verbonden met de website van de stichting.

 

Op 21 maart 2012 heeft [B] aan de stichting laten weten dat hij per 1 april met zijn werkzaamheden voor de stichting zal stoppen.

 

Op 26 maart 2012 heeft [B] aan cursisten van de stichting een e-mailbericht gestuurd met - voor zover van belang - de volgende inhoud:

"Omdat wij ons, als een club enthousiaste mensen, binnen de St. Hondensport Friesland geremd voelen, in ons enthousiasme maar bovenal in onze pogingen het plezier in het uitoefenen van behendigheid met onze honden en het niveau van de lessen naar een hoger niveau te tillen, is er in overleg met de Stichting Hondensport Friesland, besloten om ons los te maken van de Stichting en verder te gaan met het beoefenen van behendigheid als Stichting Only 4 Dogs. "

 

Op 23 april 2012 heeft [B] de domeinnaam hondensportfriesland.nl verbonden met de website Only4Dogs waarop een webshop werd geëxploiteerd. Vanaf 23 april 2013 was de domeinnaam hondensportfriesland.nl niet langer verbonden met de website van de stichting.

 

De stichting heeft de domeinnaam www.hondensportfriesland.com laten registreren. Verder heeft de stichting aan een derde opdracht gegeven om een website te bouwen. De stichting heeft voor de bouw van de website een bedrag van € 2.555,01 betaald. Op 10 juli 2012 was de nieuwe website van de stichting in de lucht en bij zoekmachines bekend.

 

Op 12 maart 2013 had [B] al aan de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) laten weten dat de domeinnaam hondensportfriesland.nl kan worden vrijgegeven. [B] heeft verklaard dat hij zich niet meer bezig houdt met de hondensport en dat hij dat ook in de toekomst niet weer zal gaan doen en dat hij de naam Only4dogs niet meer zal gebruiken.

 

Beoordeling

 

De stichting vordert voor de kantonrechter [B] - onder andere - een vergoeding van de schade die zij heeft geleden bestaande uit de kosten van het laten bouwen van een website en een vergoeding voor de cursusgelden die zij is misgelopen omdat haar website van 23 april 2012 tot 10 juli 2012 uit de lucht is geweest.

 

De rechtbank oordeelt als volgt. Dat de stichting op enig moment de handelsnaam 'Hondensport Friesland' is gaan voeren staat vast. [B] heeft erkend dat hij, toen hij nog voor de stichting werkte, van de stichting een jas heeft gekregen met daarop als onderdeel een logo met de tekst 'Hondensport Friesland'. De stichting heeft foto's in het geding gebracht waarop dit logo van de stichting op de jassen zichtbaar is, waaronder een foto waarop [B] met zo'n jas is afgebeeld. Verder heeft de stichting dit logo in haar correspondentie met derden gebruikt. In zijn e-mailbericht van 26 maart 2012 aan cursisten van de stichting duidt [B] de stichting aan als de stichting Hondensport Friesland.

 

De stichting heeft echter ook overgelegd een door [B] namens de stichting ingevulde orderbon van 29 oktober 2005 waarop [B] de stichting heeft omschreven als de 'Stichting Hondensport Friesland'.

 

Verder heeft de stichting nog overgelegd een tweetal facturen van 28 juli 2005 en 9 mei 2006, waarin zij wordt aangeschreven als 'Stichting Hondensport Friesland'. Uit deze feiten en omstandigheden blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat de stichting zich ook al vóór 17 februari 2008 presenteerde als de Stichting Hondensport Friesland en dat [B] hiervan op de hoogte was.

 

Dit betekent dat [B] de handelsnaam van de stichting als domeinnaam op eigen naam en voor eigen gebruik heeft laten registreren en dat hij zich daarvan bewust moet zijn geweest.

 

Na zijn vertrek bij de stichting heeft [B] de domeinnaam hondensportfriesland.nl verbonden met zijn eigen website Only4Dogs die als webshop een bedrijfsmatig karakter heeft.

 

[B] heeft daarmee naar het oordeel van de rechtbank jegens de stichting onrechtmatig gehandeld. De onrechtmatige daad bestaat niet alleen uit het onrechtmatig voeren van de handelsnaam van de stichting, maar ook uit het, in ieder geval tijdelijk, onbereikbaar maken van de website van de stichting. De website van de stichting was daarmee voor de stichting en voor potentiële cursisten onbereikbaar.

  

De stichting vordert aan schadevergoeding de kosten van € 2.555,01 die zij heeft gemaakt voor het laten bouwen van een nieuwe website ten behoeve van de stichting. Verder vordert de stichting aan schadevergoeding een bedrag van € 1.800,00 aan gemiste cursusgelden.

 

Beide schadeposten houden verband met het niet kunnen beschikken over de - inhoud van - de website en staan in “condicio sine qua non” verband tot het door [B] verbinden van de domeinnaam hondensportfriesland.nl aan zijn eigen website Only4Dogs. Beide schadeposten staan voorts in een zodanig verband met de onrechtmatige gedraging van [B] dat zij aan [B] als gevolg van deze gebeurtenis kunnen worden toegerekend.

 

[B] zal worden veroordeeld om aan de stichting een bedrag van € 2.555,01 te betalen.

 

Schade van € 1.800,00

 

De stichting stelt dat zij tot een bedrag van € 1.800,00 schade heeft geleden omdat haar website van 23 april 2012 tot 10 juli 2012 uit de lucht is geweest en zij daardoor gemiddeld genomen 30 cursisten is misgelopen en een cursist voor deelname aan een cursus gemiddeld € 60,00 betaalt, wat door [B] is betwist.

 

[B] heeft tot zijn verweer aangevoerd dat uit niets blijkt dat zich bij de stichting 30 cursisten zouden hebben aangemeld wanneer haar website voor derden toegankelijk was geweest.

 

De stichting heeft laten weten haar schade niet te kunnen onderbouwen en niet meer aan te kunnen voeren dan dat zij haar schade heeft geschat uitgaande van gemiddelden.

 

De rechtbank stelt bij de beoordeling van deze schadepost voorop dat zij de schade dient te begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is en dat indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, de omvang van de schade wordt geschat. Hierbij behoefde de stichting slechts de feiten te stellen waaruit kan worden afgeleid dat zij schade heeft geleden.  

 

Met de enkele stelling dat het mislopen van cursusgelden van € 60,00 van 30 cursisten een gemiddelde is, heeft de stichting de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten gegeven om de omvang van deze schadepost te begroten. De rechtbank kan op basis van deze niet onderbouwde en betwiste stelling evenmin een schatting maken van de schadeomvang. Een dergelijke schatting dient in een ‘‘controleerbare en aanvaardbare gedachtegang’’ plaats te vinden (vgl. HR 25 oktober 2002, NJ 2003, 171). Het ontbreekt echter aan door de stichting te stellen en zo nodig te bewijzen gegevens op grond waarvan een dergelijke schatting kan plaatsvinden. De stichting is hiermee tekortgeschoten in haar stelplicht. De vordering van € 1.800,00 van de stichting wordt daarom afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:6503

 

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.