Assurantietussenpersoon toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming zorgplicht

 

Eiser werkt als zelfstandige in de metaalbouw.

 

Tevens beoefent eiser op een redelijk hoog niveau autocross als sport. 

 

Gedaagde is assurantietussenpersoon.

 

Bij het afsluiten van een  arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is eiser geadviseerd door gedaagde. 

 

Eiser is tijdens het autocrossen een ernstig ongeval overkomen. Sindsdien is eiser rolstoel gebonden en fysiek ernstig beperkt. 

 

Na het ongeval heeft eiser een beroep gedaan op zijn AOV. Die dekking is afgewezen nu eiser op het aanvraagformulier niet heeft gemeld autocross als hobbymatige sport te beoefenen. 

 

Op grond hiervan besluit eiser om deze kwestie ter beoordeling aan de kantonrechter voor te leggen. 

 

Oordeel kantonrechter

 

In dit geschil gaat het om de vraag of gedaagde een beroepsfout heeft gemaakt in de advisering aan eiser bij het afsluiten van de verzekering.

 

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. 

 

Dit brengt met zich dat mag worden verwacht dat hij aan de verzekeraar voldoende inlichtingen geeft om deze ervan te weerhouden naderhand een beroep te doen op verzwijging.

 

Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoren te zijn. 

 

Van een assurantietussenpersoon mag een proactieve houding worden verwacht en moet zij datgene doen dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om te voorkomen dat haar cliënt, in deze eiser, met een beroep op verzwijging wordt geconfronteerd. 

 

Doorslaggevend daarbij is of er een concrete aanleiding voor gedaagde is om actie te ondernemen. In die situatie moet gedaagde dóórvragen en waarschuwen voor de gevolgen.  

 

Vòòr het ongeval op de hoogte

 

Partijen twisten over de vraag of gedaagde bij het aanvragen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering op de hoogte was van de autocrossactiviteiten van eiser, en of gedaagde zijn zorgplicht heeft geschonden door dit niet op het aanvraagformulier te laten vermelden. 

 

De rechtbank overweegt dat het voor de beantwoording van de vraag of gedaagde tekort is geschoten in de nakoming van de zorgplicht niet van belang is of gedaagde bij het sluiten van de AOV op de hoogte was van de autocrossactiviteiten, maar of dit vóór het ongeval (enige jaren later) het geval is geweest. 

 

De rechtbank oordeelt dat dit het geval is.

 

Zij overweegt daartoe als volgt.

 

Gedaagde was al jaren voor het ongeval bekend met de autocrossactiviteiten van eiser. Zij had eiser op moeten wijzen en ervoor moeten waarschuwen dat verzekering geen dekking zou verlenen in het geval eiser arbeidsongeschikt zou worden als gevolg van een autocrossongeval. 

 

Door aan aan de verzekeraar niet te melden dat eiser autocross als sport beoefende terwijl zij daar wel al enkele jaren mee bekend was, heeft gedaagde reeds op die grond aldus tegenover eiser niet de zorg betracht die van een redelijk bekwaam en handelend assurantiepersoon mag worden verwacht en is zij jegens eiser tekortgeschoten. 

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2010&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.