Honorarium verschuldigd bij vrijblijvend gesprek?


Juridisch adviseur A voert een oriënterend gesprek met potentiële klant B. Na afloop zet A het gesprek op papier en stuurt het naar B. Bij deze brief zit ook zijn declaratie. B weigert de declaratie te betalen, omdat het volgens hem slechts een oriënterend gesprek betrof. A laat het hier niet bij zitten en besluit B te dagvaarden.

 

Oordeel rechter


Tijdens het oriënterende gesprek is niet gesproken over het uurtarief van A. Dit betekent dat over een belangrijk onderdeel van de mogelijke opdracht, de honorering, tussen partijen geen overeenstemming is bereikt. B kon dus niet weten welke voorwaarden golden, wat het gesprek hem ging kosten. Pas na afloop van het gesprek heeft A zijn uurtarief aan B voorgelegd. Ook uit de gespreksinhoud blijkt dat het eerste gesprek vrijblijvend was. De grondslag van de vordering komt daarom niet vast te staan, zodat de vordering wordt afgewezen. 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.