Geldvordering afgewezen. Geen bewijs dat kat hond heeft aangevallen.

 

Eva is eigenaresse van de labrador (hond) genaamd “Yara”.

 

Op 28 april 2014 is Yara aangevallen door een rode kat.

 

Yara is behandeld in de Spoedkliniek voor dieren te Delft en in de Dierenartsenpraktijk “Het Centrum” te Pijnacker. Yara is ook behandeld en opgenomen geweest in Dierenziekenhuis Drechtstreek te Dordrecht .

 

Bouwdewijn, althans zijn dochter, is eigenaar van een rode kat genaamd “Tommy”.

 

Vordering


Eva vordert dat de kantonrechter verklaart dat Bouwdewijn aansprakelijk is voor alle schade van Eva, die het gevolg is van de aanval van zijn kat op de hond van Eva, met veroordeling tot betaling van de door Eva geleden schade ter hoogte van € 4.165,10.

 

 

Eva legt aan haar vordering ten grondslag dat Tommy haar hond Yara heeft aangevallen en Yara aldus een verwonding, en daarmee schade, heeft toegebracht. Bouwdewijn is als bezitter van Tommy gehouden alle door Tommy veroorzaakte schade aan de zijde van Eva te vergoeden. Eva heeft Tommy herkend van een foto in het Algemeen Dagblad. De aanval heeft plaatsgevonden in de buurt van de woning van Bouwdewijn. Tommy zou ook een andere hond hebben aangevallen.  

 

Verweer


Bouwdewijn betwist dat Tommy Yara heeft aangevallen. Tommy verbleef op 28 april 2014 bij de buren omdat Bouwdewijn toen met vakantie in Frankrijk was. De buren hebben niets bijzonders aan het gedrag van Tommy opgemerkt. Ook hebben zij niets bijzonders aan hem gezien. Eva onderbouwt haar stelling dat Tommy Yara zou hebben aangevallen slechts door te verwijzen naar geruchten op Twitter en dergelijke. Eva draagt geen enkel bewijs van haar stelling aan. Bouwdewijn heeft Tommy sinds 12 jaar in zijn bezit. Hij heeft Tommy als jong katje direct uit het nest gekregen. Tommy loopt geregeld los buiten. Tommy heeft nooit eerder problemen veroorzaakt. Nu Tommy een dagje ouder wordt, komt hij bovendien minder vaak buiten dan vroeger.


Beoordeling

  

Beoordeeld dient te worden of Tommy Yara heeft aangevallen.

  

Nu Bouwdewijn gemotiveerd heeft betwist dat Tommy de dader is geweest, rust de bewijslast van die stelling op Eva.  

 

De kantonrechter constateert dat vast staat dat naast Eva niemand getuige is geweest van de aanval, zodat de ware toedracht daarvan niet zal komen vast te staan. Eva heeft weliswaar aangeboden een drietal getuigen te doen horen, maar de kantonrechter zal dat bewijsaanbod passeren omdat het horen van deze getuigen niet kan bijdragen aan de beoordeling van haar stelling dat Tommy Yara heeft aangevallen. Geen van deze getuigen is immers aanwezig geweest bij de gestelde aanval. Dat Eva stelt dat zij Tommy heeft herkend van een foto uit het Algemeen Dagblad, wat daar overigens van zij, en dat de aanval heeft plaatsgevonden in de buurt van de woning van Bouwdewijn, legt voor de kantonrechter geen enkel gewicht in de schaal. Hieruit volgt dat niet kan worden vastgesteld dat Tommy de kat is die Yara heeft aangevallen.

 

Gezien het vorenstaande zal de vordering van Eva worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen zijn gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:14310

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.