Marktwaarde vs dagwaarde auto

 

Procedure bij de kantonrechter in verband met aansprakelijkheid schade na aanrijding tussen Bernard en Anita. Naast Bernard is ook ASR (zijn schadeverzekering) door Anita gedagvaard (red.).

 

Aansprakelijkheid van Bernard voor de schade van Anita mede vastgesteld op basis van situatieschetsen en foto’s van de plaats van de aanrijding.

 

Anita is in de gelegenheid gesteld haar schade te bewijzen.

 

Zij heeft een aantal zaken aangevoerd:

a   Op basis van de website gaspedaal.nl meent zij dat de dagwaarde van de auto kan worden gesteld op € 1.450,--. Zij baseert zich daarbij op de dagwaarde van een vergelijkbare auto en zij stelt rekening te houden met het tijdsverloop, het feit dat de auto goed onderhouden was en een aantal waarde verhogende extra’s bevatte.

b   Anita claimt € 110,-- expertisekosten, nu zij geen geld had om de auto te laten repareren.

c   Anita stelt dat de reparatiekosten van € 1.495,87 zijn gecalculeerd, maar niet zijn uitgevoerd, omdat Anita daarvoor geen financiële middelen had. Wel heeft zij de auto weer berijdbaar gemaakt door het aanschaffen van een buitenspiegel ter waarde van € 22,99.


Beoordeling door de kantonrechter

 

De kantonrechter stelt voorop dat in deze zaak geen expertise heeft plaatsgevonden.

 

Het is daarom niet goed mogelijk de schade te bepalen. De door Anita overgelegde calculatie betreft uitsluitend de kosten die voor het repareren van de auto moeten worden gemaakt, maar dat is niet hetzelfde als een expertise, waarin ook rekening kan worden gehouden met andere omstandigheden dan de reparatiekosten, zoals de dagwaarde van de auto.

 

Voorts blijkt dat de schadecalculatie inderdaad een kleine tien maanden na het ongeval is opgesteld, zodat zeker niet kan worden uitgesloten dat nog andere schade is ontstaan na de aanrijding op 2 februari 2012.

 

Door ASR en Bernard is gesteld dat de tussenpersoon op 5 juli 2013 heeft voorgesteld om ten laste van de verzekeraar een expertise te laten verrichten.

 

Op dit voorstel is Anita niet ingegaan, naar zij stelt omdat zij op dat moment al een expertise had laten verrichten. De door Anita bedoelde expertise is echter geen expertise, zoals hierboven werd overwogen. Het standpunt van Anita wordt verklaard door het feit dat zij eerst een gemachtigde moest inschakelen, voordat ASR bereid was een expertise te laten verrichten. Tot die tijd was alleen elke aansprakelijkheid afgewezen.

 

Bernard en ASR stellen dat de dagwaarde van de auto € 400,-- is geweest en de kantonrechter begrijpt dat zij dit bedrag hebben willen uitbetalen. Anita beredeneert dat de dagwaarde € 1.450,-- moet zijn. Zij baseert zich daarbij op de website gaspedaal.nl en zij zoekt daarop de marktwaarde van enkele enigszins vergelijkbare auto’s. Bernard en ASR stellen dat de marktwaarde niet gelijk kan zijn aan de dagwaarde. Hier hebben Bernard en ASR het gelijk aan hun zijde. Daarom kan niet de marktwaarde van een vergelijkbare auto gelden als aanknopingspunt voor het vaststellen van de dagwaarde van de auto. Het is Anita die een vergoeding vordert. Zij zal dus moeten bewijzen wat de schade en dus wat de dagwaarde van de auto was op het moment van het ongeval. Door het overleggen van een website met de prijzen van auto’s voldoet zij niet aan de eisen die aan de bewijslevering moeten worden gesteld. Niet is komen vast te staan dat de dagwaarde van de auto € 1.450,-- is geweest.

 

Gelet op de stellingen van Bernard en ASR is de dagwaarde van de auto wel tenminste € 400,-- geweest. Bij gebrek aan een onderbouwde vaststelling van een hogere waarde wordt de schade daarom vastgesteld op € 400,--. Naast deze dagwaarde is er geen reden om rekening te houden met de kosten van de aanschaf van een spiegel. De kosten voor de schadecalculatie worden wel toegewezen. Deze kosten worden weliswaar verrekend wanneer opdracht wordt gegeven voor reparatie bij het schadeherstelbedrijf, maar het is voldoende aannemelijk dat Anita de schade niet kan laten herstellen gelet op haar inkomenspositie en op het feit dat de dagwaarde aanzienlijk lager is dan de reparatiekosten. In die omstandigheid vindt geen verrekening van dit bedrag plaats. Dat Anita zich heeft gebaseerd op de schadecalculatie is redelijk nu, vóór de interventie van de gemachtigde van Anita, door de tussenpersoon geen expertise werd aangeboden, stellende dat Bernard niet aansprakelijk was voor het ongeval.

 

Uitspraak kantonrechter

 

De kantonrechter wijst derhalve aan schade toe een bedrag van € 510,--

(€ 400,-- + € 110,--).

 

Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden Bernard en ASR belast met de kosten van het geding.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Bernard en Anita zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:2390

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.