Bruikleenovereenkomst auto

Jan reed op 23 augustus 2015 in de auto van Piet en is tegen een Volkswagen gereden.

 

De schade aan de auto van Piet is vastgesteld op € 1.200,00. De kosten van het opmaken van het expertiserapport bedragen € 84,28.

Het geschil

 

Piet vordert veroordeling van Jan tot betaling van € 1.284,28 aan schade.   

Beoordeling door de kantonrechter

Vast staat dat partijen een bruikleenovereenkomst hebben gesloten. De teruggave van het geleende markeert het einde van de overeenkomst van bruikleen en dus van de verplichting om ten aanzien van het geleende de zorg van een goed bruiklener in acht te nemen. De bruiklener (Jan) moet het geleende teruggeven in een staat waarin het beantwoordt aan het gebruik door een goed bruiklener. De bruiklener die het geleende niet of niet in de juiste staat teruggeeft, is in beginsel aansprakelijk voor de schade van de uitlener (Piet).  

 

Vast staat dat de auto met schade aan eisende partij is teruggegeven.

Jan is slechts dan niet aansprakelijk wegens waardevermindering van het in bruikleen ontvangen goed indien de waardevermindering een gevolg is van het gebruik, waartoe de zaak is geleend, en de gebruiker, in casu gedaagde, geen schuld treft.

 

In het onderhavige geval is de waardevermindering echter geen gevolg van het (normale) gebruik. De waardevermindering is immers het gevolg van een aanrijding.

 

De kantonrechter is van oordeel dat Jan schuld heeft aan de botsing van de auto.

 

 

Hierdoor is Jan aansprakelijk voor de schade van Piet. De schade aan het voertuig is met de overlegging van het expertiserapport voldoende aangetoond.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Jan en Piet zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:1521&showbutton=true

 

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.