Dienstverlening - uurtarief

 

Tussen Combinass en Peter is een overeenkomst van dienstverlening tot stand gekomen met betrekking tot advisering over de hypothecaire geldlening en risicoverzekeringen van Peter. In de overeenkomst van dienstverlening staat vermeld dat Peter aan Combinass een bedrag van € 90,00 per uur verschuldigd is voor de te verrichten werkzaamheden.

 

Combinass heeft aan Peter een tweetal rapporten betreffende de financiële situatie van Peter doen toekomen. In de begeleidende e-mail heeft Combinass een aantal adviespunten met betrekking tot de financiële situatie van Peter naar voren gebracht.

 

Nadien heeft een gesprek tussen Combinass en Peter plaatsgevonden naar aanleiding van de rapporten en de begeleidende e-mail.

 

Na het gesprek heeft Combinass heeft voor Peter een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd bij Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

 

Bij factuur heeft Combinass aan Peter een bedrag van

€ 787,50 in rekening gebracht voor de verrichte werkzaamheden, gebaseerd op 8,75 gewerkte uren.

 

Combinass heeft diverse aanmaningen naar Peter gestuurd. Peter heeft het bedrag van € 787,50 onbetaald gelaten. Naar aanleiding hiervan besluit Combinass Peter te dagvaarden (red.)  

 

Vordering

 

Combinass vordert veroordeling van Peter om aan Combinass te voldoen € 787,50 aan hoofdsom.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Het staat vast dat partijen een uurtarief van € 90,00 zijn overeengekomen, dat Combinass gedurende 8,75 uur werkzaamheden heeft verricht en dat gesproken is over een verwacht aantal te werken uren van 3 à 4. Naar het oordeel van de kantonrechter had het echter op de weg van Combinass als redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur gelegen Peter er tijdig en voldoende duidelijk op te wijzen dat voortzetting van de werkzaamheden na de opstelling van het rapport tot nadere kosten zou leiden en hoeveel die kosten naar schatting zouden kunnen bedragen. Peter had er dan voor kunnen kiezen die verdere werkzaamheden niet te laten uitvoeren.

 

Nu Combinass niet heeft gesteld dat hij vorenbedoelde waarschuwing heeft gegeven, maar anderzijds wel vast staat dat hij 8,75 uur aan de werkzaamheden heeft besteed, acht de kantonrechter het redelijk dat de factuur tot een gematigd aantal uren van 6 wordt toegewezen. 

 

Eigen verantwoordelijkheid

 

De kantonrechter neemt hierbij in overweging dat Peter ook een eigen verantwoordelijkheid had en er zelf naar had kunnen informeren of de door Combinass afgegeven indicatie van (maximaal) 4 uur nog steeds nauwkeurig was.

 

Peter zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid is de naam Peter gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:5715

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.