Garage moet diefstal vergoeden

 

Gedaagde exploiteert een autoreparatiebedrijf. Een verzekerde van National Academic heeft een Volkswagen Polo ter reparatie bij gedaagde achtergelaten. Vervolgens is de Volkswagen van het terrein van gedaagde ontvreemd. 

 

De Volkswagen bevond zich op dat moment in de garage die gelegen is naast de woning van gedaagde. Gedaagde was gedurende enige tijd afwezig om een onderdeel op te halen. Tijdens de diefstal zat de sleutel in het contactslot en stond de roldeur van de garage open. Gedaagde heeft van deze diefstal aangifte gedaan bij de politie. De Volkswagen is niet teruggevonden. 

 

National Academic heeft de door de diefstal veroorzaakte schade aan haar verzekerde vergoed en vordert dit geld voor de kantonrechter terug van gedaagde.

 

Beoordeling

 

“Een bewaarnemer dient bij de bewaring van een zaak de zorg van een goed bewaarder in acht te nemen” (artikel 7:602 BW). Hoever die zorg moet gaan, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, zoals de inhoud van de overeenkomst, de persoon van de bewaarnemer, de aard van de zaak die in bewaring wordt gegeven, het gebruik, en de redelijkheid en billijkheid.

 

In dit verband acht de kantonrechter van belang dat gedaagde optrad in de uitoefening van een bedrijf, dat het ging om een voor diefstal gevoelig type auto, dat de auto is achtergelaten in een open garage aan een weg in het buitengebied, en dat de sleutel zich in het contactslot bevond zonder dat er direct toezicht op de garage was.


Onder deze omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat gedaagde zich niet als een goed bewaarnemer heeft gedragen. 


Zijn verweer dat hij altijd geleerd heeft de sleutels in het contact slot te laten met het oog op een eventuele brand gaat niet op, nu er tevens sprake van is geweest dat de auto zonder toezicht is achtergelaten in een open garage die gelegen is aan een weg in het buitengebied. Indien gedaagde maatregelen had willen treffen met het oog op een eventuele brand had hij dat op andere wijze dienen te doen. 

Ook indien de stelling van gedaagde juist is, dat hij de politie de naam van de dief en diens bedrijf heeft gegeven, maar dat de politie heeft geweigerd een onderzoek in te stellen, kan hem dat niet baten. Dit zou op zijn hoogst kunnen leiden tot een vordering van hem op de politie/de Staat, maar dat  kan hij niet aan National Academic tegenwerpen.


Nu gedaagde zich niet als een goed bewaarnemer heeft gedragen, is hij aansprakelijk voor de schade


Met betrekking tot de waarde van de Volkswagen heeft hij gesteld dat hij deze bewust te hoog heeft opgegeven, maar de kantonrechter gaat daaraan voorbij. Gedaagde heeft deze stelling niet nader onderbouwd (bijvoorbeeld door verwijzing naar koerslijsten), en is evenmin ingegaan op de waardevaststelling door het schadeadviesbureau.


Op grond van het voorgaande dient gedaagde aan National Academic te betalen hetgeen laatstgenoemde aan haar verzekerde heeft betaald. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7300&keyword=11-17550+PK+442

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.