Verzoek curator om een advocaat te mogen inschakelen bij behandeling van haar ontslag wordt afgewezen

 

De vader van een gefaillieerde heeft een verzoek ingediend om de curator van zijn zoon te ontslaan en in haar plaats een andere curator te benoemen.

 

De curator heeft de kantonrechter verzocht om zich in deze ontslagprocedure te laten bijstaan door een advocaat.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

De kantonrechter stelt voorop dat het tot de taak van de curator behoort om haar standpunt aan de kantonrechter kenbaar te maken, indien een belanghebbende verzoekt om ontslag van de curator. Niet valt in te zien waarom de curator daartoe in deze zaak niet in staat zou zijn. Gelet op de aanzienlijke kosten die het inschakelen van een advocaat meebrengt is dit ook niet in het belang van rechthebbende. Het enkele feit dat de vader van de gefaillieerde op allerlei wijzen probeert zijn stempel op de curatele over zijn zoon te drukken, is niet voldoende om de inschakeling van een advocaat te rechtvaardigen. Het staat de curator overigens vrij om op eigen kosten een advocaat in te schakelen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:2956

  

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.