Onduidelijke afspraak in voordeel huurder


Op 16 mei 2008 is tussen een verhuurder en een restaurant een huurovereenkomst gesloten.


In de overeenkomst is een opzegtermijn van 3 maanden opgenomen. Wat betreft de looptijd wordt verwezen naar leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn op de achterzijde van de overeenkomst vermeld in zeer kleine letters. In die voorwaarden wordt een contractsduur van 3 jaar bepaald.


Op 29 maart 2009 heeft het restaurant deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang opgezegd. Deze opzegging is door de verhuurder niet geaccepteerd. Zij heeft het restaurant laten weten dat de einddatum van de overeenkomst 15 mei 2011 is.


Partijen blijken verdeeld over de vraag of het restaurant gebonden is aan de volgens de verhuurder overeengekomen looptijd van 3 jaar. 

 

De verhuurder meent van wel, waarbij zij verwijst naar haar algemene voorwaarden

 

Het restaurant is een tegengestelde mening toegedaan. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat haar nooit is verteld, en dat zij nooit heeft begrepen, dat de verhuurder een dergelijke lange looptijd hanteerde. Zij was er niet op bedacht dat deze looptijd in de algemene voorwaarden was verstopt. 

 

Daarover wordt als volgt geoordeeld  


De kantonrechter is het met het restaurant eens dat zij onder de gegeven omstandigheden niet bedacht hoefde te zijn op het opnemen van een looptijd van maar liefst drie jaar in de (zonder een vergrootglas voor de kantonrechter niet leesbare) algemene voorwaarden, waar zij toch mocht verwachten dat dit in de overeenkomsten werd vermeld. Door wel een opzegtermijn van 3 maanden duidelijk in de overeenkomsten te vermelden, werd de gerechtvaardigde indruk gewekt, dat het restaurant zich op die termijn kon bevrijden van haar verdere verplichtingen. 

 

Dat betekent dat de opzegging van 29 maart 2009, die de verhuurder normaal gesproken uiterlijk op 31 maart 2009 zal hebben bereikt, gelet op de opzegtermijn van 3 maanden, effect gehad heeft per 1 juli 2009. 

 

Per 1 juli 2009 is de huurovereenkomst ontbonden. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9491

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.