Opleidingsovereenkomst tot verkeersvlieger. Opgewekte verwachtingen.

 

KLS, die ook handelt onder de naam KLM Flight Academy, biedt een opleiding aan tot verkeersvlieger.

 

Het Garantiefonds betreft een stichting die borg kan staan voor studenten die hun opleiding tot verkeersvlieger bij een bank willen financieren.

 

Eiser heeft met KLS een overeenkomst gesloten voor een opleiding tot verkeersvlieger.  

 

De opleidingskosten heeft eiser gefinancierd met een kredietovereenkomst.

 

Eiser heeft zijn opleiding voortijdig beëindigd. Die beëindiging brengt niet met zich dat hij zijn verplichtingen uit de kredietovereenkomst niet meer hoeft na te komen. Eiser moet aan de bank rente en aflossingen betalen.

 

Eiser wil dat KLS en het Garantiefonds aan hem vergoeden wat hij nog aan de bank moet betalen.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Het gaat in deze zaak onder meer om de betekenis die al dan niet toekomt aan verwachtingen die bij eiser zijn gewekt voorafgaand aan het sluiten van de opleidingsovereenkomst.

 

Eiser stelt dat bij hem de verwachting is gewekt dat hij te allen tijde de opleiding tot verkeersvlieger "schuldvrij" zou kunnen beëindigen. De rechtbank begrijpt dat eiser daarmee bedoelt dat het Garantiefonds zijn schuld aan de bank voor haar rekening zou nemen.

 

De opleidingsovereenkomst regelt de rechtsverhouding tussen partijen. Het is niet zo dat KLS of het Garantiefonds op enig moment aan eiser enige vergoeding moet betalen. De opleidingsovereenkomst sluit een recht op restitutie van opleidingskosten uit en het Garantiefonds is géén partij bij de opleidingsovereenkomst.

 

Het Garantiefonds is bij de opleiding van eiser betrokken, omdat zij zich als borg tegenover de bank van eiser heeft verbonden tot nakoming van de betalingsverplichtingen van eiser. Noch KLS noch het Garantiefonds hebben gewild dat zij door eiser rechtstreeks zouden kunnen worden aangesproken tot vergoeding van al wat eiser aan zijn bank moet betalen.

 

Aan eiser is voorafgaand aan het sluiten van de opleidingsovereenkomst, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, informatie gegeven over de opleiding en over de gevolgen die een voortijdige beëindiging van die opleiding met zich brengen.

 

Daarbij heeft eiser óók de beschikking heeft gekregen over een informatiebrochure waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over de positie die het Garantiefonds inneemt en waarin ook het doel van het Garantiefonds wordt beschreven. In die informatiebrochure wordt uitvoerig omschreven wanneer en in welke situaties een student een beroep op het Garantiefonds kan doen en wanneer het Garantiefonds de betalingsverplichtingen van een student overneemt.

 

Uit de informatiebrochure blijkt dat een student juist niet te allen tijde zijn opleiding voortijdig "schuldvrij" kan beëindigen. De rechtbank oordeelt dat eiser onder deze omstandigheden niet aan in algemene zin gegeven informatie van KLS en/of het Garantiefonds de betekenis toekennen dat hij te allen tijde zijn opleiding tot verkeersvlieger "schuldvrij" zou kunnen beëindigen.

Te beoordelen staat daarom of wat voor eiser redengevend is geweest om zijn opleiding voortijdig te beëindigen. Eiser heeft zijn opleiding beëindigd, omdat hij vindt dat hij in weerwil van zijn goede studieresultaten niet geschikt is om verkeersvlieger te worden. Dit geeft op zichzelf genomen niet het recht een beroep te doen op het Garantiefonds.

 

Het kan eiser evenmin baten dat hij zich ook baseert op verwachtingen die bij hem zijn gewekt op grond van informatie die KLS en/of het Garantiefonds geven op een website. Uit de daaromtrent door eiser zelf betrokken stellingen volgt dat op de pagina's van die website wordt beschreven "dat wanneer een opleiding buiten eigen schuld om voortijdig beëindigd moet worden, het Garantiefonds de tot op dat moment opgebouwde studieschuld met de bank afrekent".

 

Het valt niet in te zien hoe de op een website gegeven algemene informatie betrekking heeft op de concrete situatie die voor eiser heeft geleid tot de voortijdige beëindiging van zijn opleiding.

 

Voor zover eiser KLS en/of het Garantiefonds verwijt dat zij hem niet hebben voorgelicht over de financiële gevolgen die de voortijdige beëindiging van de opleiding voor hem zou hebben, heeft eiser geen belang bij een bespreking van wat hij aanvoert, want eiser stelt geen feiten of omstandigheden waaruit volgt dat als hij wel was gewezen op de financiële gevolgen, hij zijn opleiding had willen voortzetten.

 

In het voorgaande ligt besloten dat KLS op grond van de gestelde feiten niet toerekenbaar tekort is geschoten en het Garantiefonds niet jegens eiser onrechtmatig heeft gehandeld.

 

De vorderingen zullen worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:6719

 

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.