Ontslag na privé-gebruik lease-auto

 

Arie is op 1 februari 2001 bij Asito in dienst getreden en vervulde de functie van medewerker schoonmaakonderhoud.

 

Arie was op zondag 26 januari 2017 bij Hertog Jan te Arcen, een relatie van Asito. Voor het bezoek aan Hertog Jan heeft Arie gebruik gemaakt van de bedrijfsauto. Het bezoek aan Hertog Jan stond niet op de werkplanning van Arie bij Asito.

 

 

Op 28 maart 2017 is Arie op staande voet ontslagen.

 

Het geschil

 

Arie verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Gelet op de verschillende verklaringen van manager Hertog Jan is onduidelijk of Arie op 26 februari 2017 voor eigen rekening werkzaamheden bij Hertog Jan heeft verricht. De kantonrechter is daarom van oordeel dat hierin geen dringende reden voor een ontslag op staande voet gevonden kan worden.

 

Evenwel is vast komen te staan dat Arie op 26 februari 2017 gebruik gemaakt heeft van de leaseauto. Uit de registratie van de blackbox is gebleken dat Arie met de leaseauto naar Hertog Jan te Arcen is gereden. Ook is vast komen te staan dat dit bezoek niet in opdracht van Asito heeft plaatsgevonden. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat vast is komen te staan dat Arie op 26 februari 2017 ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden.

 

Arie heeft in strijd met gemaakte afspraken gehandeld. Voor zover Arie stelt niet op de hoogte te zijn van deze afspraken, acht de kantonrechter dit onvoldoende aannemelijk. Asito heeft namelijk diverse stukken - zoals de eerder genoemde brieven, waarvan in ieder geval twee ondertekend door Arie, én de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de belastingdienst - overgelegd. Volgens de kantonrechter is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat Arie op de hoogte was van het feit dat de leaseauto niet voor privédoeleinden gebruikt mocht worden.

 

Vast is daarmee komen te staan dat Arie zich in de eerste maanden van 2017 en specifiek op 26 februari 2017 schuldig heeft gemaakt aan het voor privédoeleinden gebruiken van de leaseauto, hetgeen een stelselmatige schending van de bedrijfsregels oplevert.

 

Daarnaast is gebleken dat in het verleden reeds meerdere waarschuwingen zijn gegeven. Bij de laatste waarschuwing is daarnaast aan Arie kenbaar gemaakt dat, indien Arie wederom ten onrechte gebruik maakt van de leaseauto voor privédoeleinden, ontslag op staande voet volgt. Nu wederom is gebleken dat Arie ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden, levert het complex van voornoemde feiten en omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter daarom voldoende grond op voor een ontslag op staande voet.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid is de naam Arie gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7110&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.