Tussentijdse beëindiging van een schuldsaneringsregeling

 

Een bewindvoerder heeft de rechtbank verzocht de schuldsaneringsregeling van twee schuldenaars tussentijds te beëindigen. 

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Een schuldsaneringsregeling biedt schuldenaars in een problematische schuldensituatie de mogelijkheid om na drie jaar een schone lei te verkrijgen, wat in casu betekent dat een groot deel van de schuld van € 51.245,47 niet langer opeisbaar is. 

 

Tegenover dit perspectief staat een aantal niet lichtvaardig op te vatten verplichtingen.

 

Zo dienen de schuldenaars gedurende de toepassing van de regeling onder meer de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd te informeren, hun inkomen boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedelrekening en zich aantoonbaar tot het uiterste in te spannen om een fulltime dienstbetrekking te verkrijgen.

 

Hiernaast mogen geen bovenmatige nieuwe schulden ontstaan.

 

Van schuldenaars wordt een actieve houding verwacht bij het naleven van voornoemde verplichtingen.

 

Nakoming verplichtingen

 

De rechtbank oordeelt dat de schuldenaars toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen en overweegt daartoe als volgt.

 

Beide schuldenaars hebben tot op heden gedurende de schuldsaneringsregeling niet gewerkt en op beide schuldenaars rust dan ook een sollicitatieverplichting.

 

De bewindvoerder heeft vanaf aanvang regeling, nog geen enkele sollicitatie mogen ontvangen van schuldenaars. 

 

Informatieverplichting

 

Voorts hebben schuldenaars niet aan de informatieverplichting voldaan. Zo ontbreken uitkeringsspecificaties en een mutatieoverzicht met daarop vermeld het begin- en eindsaldo van de bankrekeningen. Hierdoor kan de bewindvoerder de financiële positie van schuldenaars (en hun afdrachtsverplichting binnen de schuldsaneringsregeling) niet vaststellen. 

 

Voorts is er sprake van een (geschatte) boedelachterstand van € 794,27. Vanaf aanvang regeling hebben schuldenaars geen enkele afdracht aan de boedel gedaan. 

 

De rechtbank beëindigt daarom de schuldsaneringsregeling.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:394&showbutton=true

   

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.